PARTNER PORTALU
  • BGK

Śląskie samorządy o kontraktowaniu świadczeń

  • wer    28 listopada 2011 - 12:42
Śląskie samorządy o kontraktowaniu świadczeń

Prezentujemy treść stanowiska śląskich samorządów w sprawie sposobu kontraktowania świadczeń zdrowotnych na rok 2012 oraz planowanego poziomu finansowania.
Samorządowcy przyjęli stanowisko podczas XXXII sesji Zgromadzenia Ogólnego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, która odbyła się 25 listopada w urzędzie miejskim w Dąbrowie Górniczej (zabierz głos/oceń prezydenta). Oto treść stanowiska.

Zgromadzenie Ogólne Śląskiego Związku Gmin i Powiatów - popierając stanowisko Konwentu Starostów Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada - w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców negatywnie ocenia przygotowywany proces kontraktowania świadczeń zdrowotnych na rok 2012 oraz planowany poziom finansowania świadczeń w województwie śląskim.

Czytaj też: Samorządowcy mają oczekiwania wobec rządu

Przyjęta procedura oraz terminarz dotyczący przeprowadzenia konkursów ofert w szpitalnictwie może stanowić zagrożenie dla ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych na przełomie lat 2011/2012. Może to mieć poważne skutki społeczne.

Mając powyższe na względzie domagamy się podjęcia decyzji o aneksowaniu obecnych szpitalnych umów trzyletnich na okres co najmniej pierwszego kwartału lub nawet pierwszego półrocza 2012 roku.

Pozwoli to na zapewnienie ciągłości udzielania świadczeń w roku 2012 oraz odpowiednio wczesne ogłoszenie i przeprowadzenie postępowań konkursowych, tak aby podmioty działalności leczniczej, w szczególności szpitale miały czas na przygotowanie się do spełnienia warunków kontraktowania określonych przez Fundusz.

Czytaj też: Regiony walczą o rezerwę NFZ

Procedury konkursowe realizowane przez Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia w pośpiechu nie gwarantują rozstrzygnięć zapewniających ubezpieczonym konstytucyjne prawo do właściwej opieki zdrowotnej.

Odnosząc się do zaproponowanego poziomu finansowania na rok 2012 dla województwa śląskiego kategorycznie sprzeciwiamy się przedstawionym propozycjom i żądamy wzrostu środków na finansowanie świadczeń zdrowotnych na rok 2012.

Według ostatecznej wersji planu rzeczowo-finansowego NFZ na rok 2012, województwo śląskie w porównaniu do roku 2011 otrzymało wzrost nakładów o 0,2%, podczas gdy województwo mazowieckie - przy liczbie mieszkańców wyższej tylko o 500 tys., przy porównywalnym potencjale, jeśli chodzi o liczbę szpitali i pozostałych zakładów - wzrost o 6,3 %.

Czytaj też: Śląskie samorządy przyjęły stanowiska

Corocznie Oddział Śląski NFZ wykazuje niedoszacowanie środków na poziomie około 500 mln zł. Tymczasem woj. mazowieckie otrzymuje ponad trzykrotnie większą kwotę w stosunku do województwa śląskiego, pogłębiając tragiczną już i tak sytuację śląskich zakładów, w szczególności szpitali.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (2)

  • Marta, 2011-11-29 09:01:04

    Na dolegliwości mięśniowo - szkieletowe cierpi aż 9 milionów Polaków, spośród których za kilka lat około 40 proc. nie będzie zdolnych do pracy. Tylko w 2006--2007 roku 40 proc. orzeczeń o rencie inwalidzkiej wydano właśnie z powodu chorób mięśniowo – szkieletowych. Ból kręgosłupa , w szcze...gólności odcinka lędźwiowego, uznano za schorzenie cywilizacyjne. Dyrektywy UE Nakładają obowiązek na Pracodawców - zapewnienia bezpiecznych warunków pracy a stwierdza się,że w 80% nie przestrzega sie dziś standardów stanowisk biurowych. Nadchodzi dzień prawa pociągnięcia winnych do odpowiedzialności odszkodowawczej . PRACODAWCO NIE ZAPOMNIJ O TYM ! Wiemy jak dziś temu zaradzić Akademia Zdrowych Pleców  rozwiń
  • Klaps, 2011-11-28 13:38:00

    NIE DAJĄ NAM ŻYĆ!!!!!!!!!!