PARTNER PORTALU
  • BGK

Struzik wieszczy paraliż naboru wniosków z RPO

  • Bartosz Dyląg    31 sierpnia 2016 - 18:09
Struzik wieszczy paraliż naboru wniosków z RPO
Według Adama Struzika, marszałka Mazowsza, nadchodzi paraliż wydatkowania środków z Regionalnych Programów Operacyjnych na służbę zdrowia? (Fot. mazovia.pl))

• Ministerstwo Zdrowia pracuje nad rozporządzeniem zawierającym m.in. kryteria oceny inwestycji w zakresie służby zdrowia.
• Samorządowcy twierdzą, że są one nieczytelne, budzą wątpliwości interpretacyjne.
• W opinii marszałka Mazowsza Adama Struzika, takie przepisy doprowadzą do paraliżu wydatkowania środków z regionalnych programów operacyjnych na służbę zdrowia.
30 sierpnia 2016 roku weszła w życie ustawa z 21 lipca 2016 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Ustawa wprowadza między innymi Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ), którego celem jest zracjonalizowanie wydawania publicznych pieniędzy i uporządkowanie inwestycji w ochronie zdrowia.

Czytaj też: Senat za nowelą w sprawie wydawania opinii o inwestycjach w ochronie zdrowia

W konsultacjach społecznych jest rozporządzenie w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia. Określa ono m.in. wzór wniosku zawierającego formularz Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia wraz ze wskazaniem kryteriów oceny inwestycji, przypisaniem im wagi oraz określeniem skali punktów możliwych do uzyskania w zakresie poszczególnych kryteriów. Projekt rozporządzenia budzi wątpliwości samorządowców.

Niejasne, nieczytelne, nieprecyzyjne kryteria

- Wskazujemy, że szereg kryteriów zaproponowanych w projekcie rozporządzenia nie jest możliwy do spełnienia przez potencjalnych wnioskodawców. Szereg kryteriów jest nieczytelnych, kryteria budzą wątpliwości interpretacyjne, formularz jest niejasny i nieczytelny - mówi marszałek Mazowsza Adam Struzik.

Do wszystkich 34 kryteriów zapisanych w projekcie rozporządzenia zgłoszono w konsultacjach publicznych i uzgodnieniach międzyresortowych 334 uwagi. – To gigantyczna liczba, przy czym ponad 300 uwag dotyczyło poszczególnych kryteriów, przede wszystkim ich nieprecyzyjności, niejasności, niezasadności - zwraca uwagę marszałek.

Jako przykład marszałek Struzik podaje kryterium piąte. W projekcie formularza zawarto pytanie: „czy inwestycja dotyczy uruchomienia na danym obszarze po raz pierwszy metod leczenia o udowodnionej skuteczności w danym wskazaniu?”.

- Szpital-wnioskodawca nie wie, czy w innych szpitalach w danym regionie takie metody leczenia są stosowane. To bardziej jest pytanie do instytucji nadzoru, czyli instrumentów, które posiada w swoim ręku wojewoda - zauważa Struzik.

Paraliż wydatkowania środków z RPO

Adam Struzik zwraca ponadto uwagę, że w bieżącej wersji rozporządzenia nie uwzględnia się w ogóle roli marszałków województw, wszystko oddaje się w ręce wojewodów lub ministra zdrowia.

- Do tej pory opinia marszałków była brana pod uwagę, w tej chwili już to nie ma miejsca. Jeśli odpowiadamy za dużą liczbę wysoko referencyjnych jednostek ochrony zdrowia, wielospecjalistycznych szpitali, trudno sobie wyobrazić, abyśmy byli pozbawieni jakiegokolwiek prawa decydowania, bo już samodzielność podmiotów jest naruszona - uważa Adam Struzik. - Naszym zdaniem prowadzi to znowu do centralizacji i nie możemy poprzeć tego projektu.×
KOMENTARZE (1)

  • artmetic ekonsulting, 2016-09-03 22:49:43

    Dotacje unijne z RPO dla firm: zajrzyj na stronę Artmetic!