PARTNER PORTALU
  • BGK

Sytuacja szpitali, a wydatki samorządów

  • AT    27 listopada 2013 - 19:26
Sytuacja szpitali, a wydatki samorządów

- Sytuacja finansowa szpitali publicznych nie miała negatywnego wpływu na wielkość wydatków samorządów w 2013 r. - informuje Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
Zgodnie z art. 59 ustawy o działalności leczniczej, SP ZOZ pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy. W sytuacji, gdy nie jest w stanie tego zrobić samodzielnie może to uczynić z własnych środków podmiot tworzący. Decyzję w sprawie przekształcenia SP ZOZ podejmuje jednostka samorządu terytorialnego, która go utworzyła. Może go przekształcić w spółkę kapitałową lub jednostkę budżetową.

Jeśli ujemny wynik finansowy nie zostanie pokryty, jednostka samorządu terytorialnego jest zobowiązana w ciągu 12 miesięcy, od dnia w którym minie trzymiesięczny termin na pokrycie tego wyniku finansowego, do podjęcia decyzji o zmianie formy organizacyjno-prawnej albo o likwidacji SP ZOZ.

Likwidacja SP ZOZ skutkuje przejęciem jego zobowiązań i należności przez właściwą jednostkę samorządu terytorialnego (art. 61 ustawy). W przypadku komercjalizacji zadłużonego SP ZOZ, ustawa przewiduje możliwość umorzenia przejętych przez samorząd zobowiązań publicznoprawnych i pomoc w spłacie pozostałych zobowiązań (art. 190 i art. 196 ustawy).

Jak wynika z analizy RIO na koniec 2012 roku w województwie opolskim funkcjonowały 32 samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym było 15 jednostek samorządu terytorialnego z tego:

* 6 gmin - 6 SP ZOZ,

* miasto na prawach powiatu - 3 SP ZOZ,

* 7 powiatów - 10 SP ZOZ,

* województwo samorządowe - 13 SP ZOZ.

W 2012 roku funkcjonowały o 2 SP ZOZ mniej niż w roku poprzednim. Zlikwidowane zostały SPZOZ w powiatach kluczborskim i kędzierzyńsko-kozielskim - podaje Izba.

Z analizy RIO wynika, że w 2013 r. sytuacja finansowa SP ZOZ w województwie opolskim, dla których j.s.t. są organem tworzącym, nie miała negatywnego wpływu na wielkość wydatków tych jednostek.

Zobacz szczegóły w dziale multimedia.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


Multimedia

×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.