PARTNER PORTALU
  • BGK

Szpital w Krośnie przebudowuje lądowisko

  • krosnocity.pl    8 czerwca 2013 - 14:46
Szpital w Krośnie przebudowuje lądowisko

Trwa przebudowa lądowiska przy Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim w Krośnie. Wcześniejsze prace przeprowadzone w 2008 roku okazały się niewystarczające do tego, aby lądowisko dla helikoptera ratunkowego uzyskało wpis do Ewidencji Lądowisk prowadzonej przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Lądowisko ma być gotowe końcem czerwca.
Przebudowa istniejącego lądowiska prowadzona jest w ramach projektu „Modernizacja i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala im. Jana Pawła II w Krośnie", którego realizację rozpoczęto w czwartym kwartale 2008 roku.

Przeprowadzone wówczas prace okazały się niewystarczające do tego, aby lądowisko dla helikoptera ratunkowego uzyskało wpis do Ewidencji Lądowisk prowadzonej przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Podjęto więc działania mające na celu dostosowanie lądowiska do obowiązujących obecnie przepisów, które zawiera Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań dla lądowisk oraz Ustawa o Ratownictwie Medycznym.

Uzyskanie wpisu do Ewidencji Lądowisk będzie oznaczało prawidłowe (zgodne z założeniami przedstawionymi we wniosku i umowie o dofinansowanie) zakończenie projektu, a to z kolei pozwoli na pozyskanie ostatniej transzy kwoty przyznanej na realizację projektu, która stanowi równowartość ponad 800 000 złotych.

Prace trwające obecnie na lądowisku rozpoczęto w marcu 2013 roku. Spośród ofert złożonych przez 10 przedsiębiorców wybrano najkorzystniejsze cenowo, przystępując tym samym do realizacji przebudowy lądowiska w oparciu o przygotowany w poprzednich latach projekt.

Prace budowlane obejmują między innymi:

- wykonanie odcinka drogi dojazdowej do płyty zatoki postojowej dla pojazdów ratownictwa medycznego wraz z wykonaniem odwodnienia liniowego z separatorem,
- przebudowę instalacji elektrycznych związanych z oświetleniem, zasilaniem i sterowaniem,
- urządzenie zielni.

Całkowity koszt inwestycji szacowany jest na około 300 000 złotych. Częściami składowymi powyższej kwoty są: koszty związane z wykonaniem projektów i dokumentacji, koszt nadzoru inwestorskiego, robót budowlano - instalacyjnych oraz koszty związane z rejestracją lądowiska do Ewidencji Lądowisk Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Zgodnie z umową, roboty budowlano - instalacyjne mają zostać zakończone do końca czerwca 2013 roku. W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu prac, zostanie przeprowadzona procedura rejestracji lądowiska, która pozwoli na wpisanie go do Ewidencji Lądowisk Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Przebudowa lądowiska jest jednym z kilku realizowanych aktualnie przez Szpital projektów inwestycyjnych. Największym jest rozpoczęta w 2011 roku budowa nowego Bloku Operacyjnego. Do zakończenia prac w tym zakresie potrzebne jest około 7 500 000 złotych. W tym roku Zarząd Województwa przekazał już 4 000 000 złotych na prace budowlane i wykończeniowe. Brakujące środki w wysokości około 3,5 miliona złotych mają być przeznaczone na zakup, dostawę i montaż wymaganego sprzętu. W maju bieżącego roku złożyliśmy już stosowny wniosek w tej sprawie do Urzędu Marszałkowskiego - informuje dyrektor naczelny szpitala, Piotr Lenik.

- Jesteśmy także w trakcie termomodernizacji naszych obiektów zlokalizowanych przy ulicy Grodzkiej. Realizacja tego przedsięwzięcia będzie możliwa dzięki środkom pozyskanym z Regionalnego Programu Operacyjnego. Planujemy również złożenie nowych wniosków. W ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego przygotowujemy dwa projekty: „Matka - dziecko - społeczeństwo - cykl działań na rzecz zwiększania liczby urodzeń", w ramach którego planujemy m.in. modernizację traktu porodowego oraz „Wszechstronna opieka nad społecznością lokalną - reakcją na wzrost zachorowań w zakresie schorzeń nowotworowych i wskaźnika umieralności w Polsce", gdzie poza działaniami miękkimi planuje się m.in. zakup nowoczesnego mammografu - dodaje dyrektor. - Planujemy także przeprowadzić remonty łazienek i sanitariatów na oddziałach Szpitala, dostosowując je do potrzeb i wymagań osób niepełnosprawnych. Środki potrzebne na wykonanie tej inwestycji chcemy pozyskać z PFRON, gdzie złożyliśmy już stosowne wnioski - podsumowuje dyrektor Piotr Lenik.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.