PARTNER PORTALU
  • BGK

Szpitale będą się wzajemnie ubezpieczać?

  • kuriersuwalski.pl    29 marca 2012 - 09:45
Szpitale będą się wzajemnie ubezpieczać?

Zarząd woj. podlaskiego zapoznał się z informacją dotyczącą powołania Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, do którego mogłyby przystąpić wszystkie szpitale działające na terenie województwa.
Zarząd wyraził zgodę na podjęcie prac zmierzających do powołania TUW.

Zgodnie z ustawą z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej szpitale mają obowiązek zawarcia dwóch rodzajów ubezpieczeń – od odpowiedzialności cywilnej, obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych oraz z tytułu zdarzeń medycznych określonych w przepisach prawa pacjenta i rzeczniku praw pacjenta.

Wprowadzenie owych ubezpieczeń obowiązkowych powoduje wzrost kosztów ubezpieczenia, jakie muszą ponosić szpitale. Obecnie jedynym podmiotem oferującym ubezpieczenie tego typu jest PZU S.A. Stąd rozwiązaniem alternatywnym jest powołanie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych – zakładu, który ubezpiecza swoich członków na zasadzie wzajemności. Mogłyby do niego przystąpić wszystkie szpitale z terenu województwa podlaskiego (zabierz głos/oceń marszałka).

Małe TUW, wobec którego stosuje się mniej restrykcyjne wymogi, musiałoby spełniać następujące warunki: towarzystwo ubezpiecza jedynie swoich członków, członkami towarzystwa jest zdefiniowany w statucie krąg podmiotów, roczny przypis składki nie przekracza 5 mln euro.

Zarząd województwa wyraził zgodę na podjęcie prac w kierunku powołania TUW z jednoczesnym zleceniem podmiotowi zewnętrznemu wykonania analizy opłacalności tego przedsięwzięcia, a następnie przygotowania dokumentów wymaganych w procedurze rejestracyjnej.
Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.