PARTNER PORTALU
  • BGK

Taki jest stan zdrowia Polaków, długość życia i mapa występowania schorzeń

  • Marzena Sygut (Rynek Zdrowia)    26 listopada 2012 - 21:15
Taki jest stan zdrowia Polaków, długość życia i mapa występowania schorzeń

Najdłużej żyją mieszkańcy wschodniej i południowo-wschodniej Polski.
Stan zdrowia mieszkańców Polski poprawia się, ale - mimo iż żyjemy dłużej - obserwowane są rosnące różnice w zdrowiu wśród poszczególnych grup ludności wynikające z różnego statusu społeczno-ekonomicznego, wykształcenia i warunków pracy.  

Na temat tych zagadnień rozmawiali eksperci, twórcy raportu "Społeczne nierówności w zdrowiu w Polsce", który został przedstawiony na poniedziałkowej (26 listopada) konferencji, w Warszawie w Ministerstwie Zdrowia.

Raport powstał pod auspicjami Europejskiego Biura WHO ds. Inwestycji w Zdrowie i Rozwój, a jego koordynatorem jest dr Michał Marek z Departamentu Ubezpieczeń Zdrowotnych Ministerstwa Zdrowia w Warszawie.

Jest trochę lepiej

Prof. Johannes Siegrist z WHO zwrócił uwagę, że na zdrowie znaczny wpływ mają m.in. takie czynniki jak dostępność do pracy zawodowej, pozycja społeczna, restrukturyzacja w zakładach pracy, wykształcenie a także ubóstwo i wydatki na opiekę zdrowotną.

Polska znajduje się w grupie krajów OECD, w których poziom nakładów na opiekę zdrowotną należy do najniższych w relacji do PKB.

Jak podkreśliła dr Agnieszka Chłoń-Domińczak z Zakładu Demografii Instytutu Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, poziom relatywnego ubóstwa jest wprawdzie w Polsce zbliżony do przeciętnej dla krajów Unii Europejskiej, jednak w przeciwieństwie do innych państw unijnych wskaźnik relatywnego ubóstwa dzieci i młodzieży do 18 roku życia jest w Polsce bardzo wysoki i w 2007 roku wynosił 22 proc.

- U dzieci do 18 roku życia to ubóstwo jest w Polsce wyższe niż w całej populacji. Do tej pory uważano, że grupą najbardziej zagrożoną ubóstwem są osoby powyżej 67 roku życia. Badania jednak wskazały, że wprawdzie obserwujemy w tej grupie ubóstwo niższe niż średnia, ale wskaźnik ten stale się poprawia. Zmiany te bardzo widoczne były przed spowolnieniem gospodarczym - powiedziała ekspert.

W Polsce zaszły też pozytywne zmiany w poziomie wykształcenia. - W grupie wiekowej 30-34 lata wyższe wykształcenie osiągnęło już poziom powyżej średniej europejskiej. Niestety nadal edukacja osób dorosłych w Polsce jest na bardzo niskim poziomie i wskaźniki te wciąż nie ulegają poprawie - przyznała Chłoń-Domińczak.

Mężczyźni żyją krócej

Pierwsze nierówności w stanie zdrowia Polaków, na które wskazał raport dotyczą długości życia kobiet i mężczyzn w Polsce.

- Badanie to potwierdziło, wyniki wcześniejszych ustaleń dotyczących długości życia mężczyzn i kobiet w Polsce. Dodatkowo wskazało ono jednak, na szereg czynników, które mają na tę długość wpływ i potwierdziło, że można je modyfikować - powiedział prof. Bogdan Wojtyniak z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH.

Ekspert dodał również, że różnice w długości życia kobiet i mężczyzn wynoszą obecnie 8,5 roku dla rodzących się teraz dzieci, ale nawet mężczyźni, którzy dziś mają 60 lat mogą oczekiwać, że będą żyć krócej od swoich koleżanek o pięć lat. W stosunku do średniej długości życia w Unii Europejskiej, kobiety żyją krócej o trzy lata a mężczyźni, aż o 6 lat.

Obserwowane są też znaczne różnice regionalne. Najdłużej żyją mężczyźni zamieszkujący południowo-wschodnie regiony Polski, a w przypadku kobiet - panie żyjące w Polsce wschodniej i południowo - wschodniej.×
KOMENTARZE (1)

  • Eterno Vagabundo, 2012-12-06 00:40:58

    Dziś się już nie zdarza, Żeby biedak chodził Często do lekarza.