PARTNER PORTALU
  • BGK

Ustawa dot. upaństwowienia systemu ratownictwa medycznego uchwalona

  • PAP/AH    13 kwietnia 2018 - 14:49
Ustawa dot. upaństwowienia systemu ratownictwa medycznego uchwalona
Dyspozytornie medyczne będą komórkami organizacyjnymi urzędów wojewódzkich. (fot. Rynekzdrowia.pl)

Sejm uchwalił w piątek (13.04) ustawę przewidującą upaństwowienie systemu ratownictwa medycznego. Nowelizacja stanowi też m.in., że dyspozytornie medyczne będą komórkami organizacyjnymi urzędów wojewódzkich.
  • Ustawa stanowi, że umowy na wykonywanie zadań zespołów ratownictwa medycznego (karetek z obsadą) będą powierzane wyłącznie podmiotom leczniczym. 
  • Będą to samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, jednostki budżetowe i spółki kapitałowe z co najmniej większościowym udziałem Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
  • Umowy, jakie prywatne firmy zawarły z NFZ na ratownictwo medyczne, zakończą się 31 grudnia 2018 r.

Za nowelizacją ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym głosowało 258 posłów, 154 było przeciw, a 12 wstrzymało się od głosu.

Wiceminister Józefa Szczurek-Żelazko podkreślała w piątek w Sejmie, że Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego zadeklarował zabezpieczenie świadczeń na terenie kraju. Podkreśliła jednocześnie, że w ustawie przewidziano sytuację niezgłoszenia się w pierwszym postępowaniu podmiotów, które chciałyby zabezpieczyć świadczenia na danym obszarze. Założono, że w kolejnym postępowaniu będą mogły zgłosić się podmioty prywatne. - Ustawa przewiduje, że podmioty prywatne będą w takiej sytuacji udzielać świadczeń przez okres dwóch lat - powiedziała.

Szczurek-Żelazko podkreśliła, że argumentem przemawiającym za upaństwowieniem systemu jest m.in. ścisła współpraca z innymi służbami ratowniczymi, np. strażą pożarną i policją.

Jak mówiła wiceminister, zapewnienie obywatelom bezpieczeństwa jest podstawowym obowiązkiem państwa, a sprawny system ratownictwa medycznego - gwarantujący jakość i ciągłość świadczeń - jest jego elementem.

- Ratownictwo spotkało się w ostatnim czasie z wieloma problemami, związanymi m.in. z tym, że świadczenia były udzielane przez podmioty, dla których organem tworzącym nie był samorząd bądź inne instytucje publiczne - wskazała. Jak wyliczała, np. w Rawie Mazowieckiej podmiot prywatny "z dnia na dzień, z godziny na godzinę" zrezygnował z udzielania świadczeń; podobnie w województwie lubelskim, gdzie podmiot prywatny jest postawiony w stan likwidacji.

- Potencjał jaki jest w publicznych podmiotach - dysponentach zespołów ratownictwa medycznego jest wystarczający aby zabezpieczyć funkcjonowanie ratownictwa medycznego na terenie całego kraju - zapewniła wiceminister.

Obowiązująca obecnie regulacja, dotycząca systemu ratownictwa weszła w życie w styczniu 2007 r. Nowelizacja - jak wyjaśnia MZ - wynika z analizy funkcjonowania systemu PRM i dotyczy także dyspozytorni medycznych. W ciągu ostatnich sześciu lat liczbę dyspozytorni medycznych zredukowano z 338 w 2011 r. do 42 na początku ostatniego kwartału 2017 r. Docelowo, od 1 stycznia 2028 r. na każde województwo będzie przypadała jedna dyspozytornia medyczna (z wyjątkiem województw śląskiego i mazowieckiego, gdzie przewiduje się po dwie dyspozytornie medyczne).

Regulacja powiększa też katalog osób, którym będzie przysługiwała ochrona przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych o osoby udzielające pomocy medycznej w szpitalnym oddziale ratunkowym, dyspozytorów medycznych oraz wojewódzkich koordynatorów ratownictwa medycznego. Ma to, jak uzasadnia MZ, zapobiegać sytuacjom, w których osoby wzywające karetkę oraz pacjenci szpitalnych oddziałów ratunkowych i osoby im towarzyszące bezkarnie znieważają, grożą lub fizycznie atakują personel medyczny.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.