PARTNER PORTALU
  • BGK

Ustawa o działalności leczniczej: JST sfinansują "nadlimity"

  • pt/pap    31 maja 2016 - 20:54
Ustawa o działalności leczniczej: JST sfinansują "nadlimity"
Wprowadzony ma być także zakaz wypłaty dywidendy, jeżeli spółka ma charakter publiczny (fot.mat.prasowe)

• Zahamowanie niekontrolowanego przez państwo procesu zbywania udziałów i akcji w szpitalach, a tym samym zachowanie wpływu państwa na ich funkcjonowanie - zakłada przyjęty przez rząd projekt nowelizacji ustawy o działalności leczniczej.
• Zgodnie z projektowaną regulacją, samorząd terytorialny będzie mógł kupować świadczenia opieki zdrowotnej u podmiotów, dla których jest on organem tworzącym
Rząd przypomina, że premier Beata Szydło w expose zapowiedziała zmiany w organizacji systemu ochrony zdrowia w celu zapewnienia lepszej opieki medycznej wszystkim pacjentom.

Według rządu rozwiązania zaproponowane w nowelizacji "usprawnią funkcjonowanie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, zoptymalizują koszty ich działalności, a w konsekwencji zwiększą dostępność obywateli do usług medycznych".

Dzięki nowej regulacji większy nacisk ma być położony na poprawę funkcjonowania publicznej służby zdrowia i bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów.

Czytaj: Kupowanie usług medycznych przez JST podzieli obywateli

Projekt noweli zakłada, że w przypadku wystąpienia ujemnego wyniku finansowego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej (SPZOZ) ma on pokryć stratę netto we własnym zakresie, tj. przez zmniejszenie funduszu zakładu.

Jeśli to nie wystarczy, wówczas podmiot tworzący będzie zobowiązany do pokrycia pozostałej części, jednak nie więcej niż do wysokości wynikającej z sumy straty netto i kosztów amortyzacji. Gdy szpital nie będzie w stanie samodzielnie pokryć straty netto, wówczas możliwa będzie jego likwidacja.

Zakaz zbywania akcji

Zakazane ma być zbywanie podmiotom prywatnym akcji lub udziałów w spółkach kapitałowych z udziałem Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, jeśli miałyby one utracić pakiet większościowy, czyli kontrolę nad podmiotami leczniczymi. Ma to zahamować niekontrolowany przez państwo proces zbywania udziałów i akcji w szpitalach.

"Chodzi o zachowanie wpływu państwa na funkcjonowanie podmiotów leczniczych, tak aby każdemu można było zagwarantować konstytucyjne prawo do ochrony zdrowia" - wyjaśnia rząd.

Wprowadzony ma być także zakaz wypłaty dywidendy, jeżeli spółka ma charakter publiczny. Zyski będą przeznaczone na inwestycje i podwyżki płac. Regulacja ta nie będzie miała zastosowania w stosunku do spółek, w których w dniu wejścia w życie ustawy Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego lub uczelnia medyczna nie miały 100 proc. udziałów albo akcji.

Kierownicy SPZOZ będą mieli obowiązek sporządzania corocznych raportów o sytuacji ekonomiczno-finansowej szpitala, które będą przekazywane podmiotowi tworzącemu. Raport będzie zawierał prognozę sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy lata obrotowe oraz analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej za poprzedni rok obrotowy.

Na tej podstawie podmiot tworzący będzie oceniał sytuację ekonomiczno-finansową szpitala, co ma zapewnić lepszy nadzór nad finansami placówek medycznych i ustalaniem polityki zdrowotnej.

Bez polis ubezpieczeniowych

Podmioty medyczne nie będą też musiały kupować kosztownych ubezpieczeń od zdarzeń medycznych. Rząd zaznacza jednocześnie, że nie zwalnia to szpitali od odpowiedzialności z tytułu zdarzenia medycznego.

Zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta w przypadku braku takiej polisy, w rolę ubezpieczyciela wstępuje podmiot medyczny.

Zgodnie z projektowaną regulacją, samorząd terytorialny będzie mógł kupować świadczenia opieki zdrowotnej u podmiotów, dla których jest on organem tworzącym.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.