PARTNER PORTALU
  • BGK

W których województwach Polacy są najzdrowsi, gdzie najczęściej chorują?

  • pt    1 lipca 2016 - 11:36
W których województwach Polacy są najzdrowsi, gdzie najczęściej chorują?

W porównaniu do poprzedniego badania zmniejszył się odsetek osób oceniających swoje zdrowie jako takie sobie lub złe (fot.fotolia)

• Mieszkańcy łódzkiego najgorzej oceniają stan swojego zdrowia.
• Co czwarty mieszkaniec łódzkiego ocenił je jako takie sobie, zaś co siódmy – jako złe lub bardzo złe.
• Najlepiej swoje zdrowie oceniają mieszkańcy województwa wielkopolskiego.
W ciągu ostatnich 5 lat subiektywna ocena stanu zdrowia mieszkańców Polski nieznacznie się poprawiła – wynika z opracowania Głównego Urzędu Statystycznego „Stan zdrowia ludności Polski w 2014 roku”.

O ile w 2009 r. ponad 34 proc. zbadanych osób oceniało swoje zdrowie poniżej poziomu dobrego (tj. jako takie sobie, złe lub bardzo złe), to pod koniec 2014 r. takie opinie formułowało mniej niż 33 proc. ludności Polski, tj. o blisko 2 punkty procentowe mniej i o 6 punktów procentowych mniej niż w końcu 2004 r.

Jak oceniamy swoje zdrowie?

Zmniejszenie odsetka negatywnych ocen zdrowia dotyczyło prawie wszystkich grup wieku, za wyjątkiem dzieci najmłodszych w wieku 0-4 lat, 10-14 lat i osób 80-letnich i starszych.

Wyniki badania wskazują, że prawie co czwarty mieszkaniec Polski ocenił swoje zdrowie jako bardzo dobre, blisko co drugi – jako dobre, co piąty – jako takie sobie (ani dobre ani złe) i tylko co dziesiąty jako złe lub bardzo złe.

W porównaniu do poprzedniego badania zmniejszył się odsetek osób oceniających swoje zdrowie jako takie sobie lub złe. Powiększyła się nieznacznie populacja osób oceniających swoje zdrowie jako bardzo złe, choć z drugiej strony wzrósł odsetek osób z bardzo dobrą i dobrą oceną swojego zdrowia.

Zmiana na lepsze niestety nie dotyczyła wszystkich regionów kraju. W pięciu województwach nie odnotowano poprawy, z tego w dwóch, tj. łódzkim i pomorskim nastąpiło nieznaczne pogorszenie ocen.

W województwie łódzkim, lubuskim, pomorskim i kujawsko-pomorskim w porównaniu z poprzednim badaniem znacznie mniej osób oceniło swoje zdrowie jako bardzo dobre.

Natomiast w zachodniopomorskim wyraźnie więcej osób zadeklarowało gorsze oceny stanu zdrowia; zmniejszył się również odsetek osób oceniających swoje zdrowie jako dobre lub takie sobie.

Uszeregowanie województw wg odsetka osób oceniających swoje zdrowie poniżej oceny dobrej pokazuje, że najgorzej ocenili swoje zdrowie mieszkańcy województwa łódzkiego – co czwarty mieszkaniec tego województwa ocenił je jako takie sobie (ani dobre, ani złe), zaś co siódmy – jako złe lub bardzo złe.

Natomiast najlepiej swoje zdrowie ocenili mieszkańcy województwa wielkopolskiego. Tylko co piąty mieszkaniec tego województwa zadeklarował, że jego stan zdrowia jest taki sobie, a tylko co 14-ty, że ma zły lub bardzo zły stan zdrowia, czyli dwukrotnie rzadziej niżu mieszkańców województwa łódzkiego

Żródło tabel:GUS

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.