PARTNER PORTALU
  • BGK

W tych województwach służba zdrowia działa najlepiej

  • PAP    23 kwietnia 2015 - 16:33
W tych województwach służba zdrowia działa najlepiej
Wykorzystane w raporcie dane pochodzą, jak informują autorzy, z różnych dostępnych źródeł m.in. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Narodowego Funduszu Zdrowia, Głównego Urzędu Statystycznego (flickr/proimos)

W czwartek (23 kwietnia) w Warszawie zaprezentowano raport, który powstał na podstawie Indeksu Sprawności Ochrony Zdrowia.
Województwa zachodniopomorskie, wielkopolskie i lubuskie zajmują pierwsze miejsca w kategorii poprawy stanu zdrowia mieszkańców według Indeksu Sprawności Ochrony Zdrowia 2015, zaprezentowanego w czwartek w Warszawie.

Najlepszą gospodarką finansową mogą pochwalić się województwa: wielkopolskie, pomorskie i śląskie, zaś w kategorii jakości ochrony zdrowia - uwzględniającej ocenę pacjentów - prowadzą województwa: zachodniopomorskie, podlaskie i lubelskie.

Indeks przygotowany przez firmę doradczą PwC opiera się na 41 wskaźnikach - selektywnych, ale reprezentatywnych, jak podkreślają autorzy. Zgrupowano je w trzech obszarach: poprawa stanu zdrowia mieszkańców, efektywna gospodarka finansowa oraz jakość konsumencka opieki zdrowotnej. Obszary te są jednocześnie - według autorów raportu - głównymi celami, którym powinien być podporządkowany system ochrony zdrowia.

Autorzy opracowania podkreślają, że większość prezentowanych wskaźników zależy od działania wielu czynników, wielu okoliczności, a nie pojedynczej organizacji czy osoby. Dlatego Indeks poddaje ocenie zjawiska, a nie określone instytucje czy organizacje.

"Celem raportu nie jest ogólna ocena funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce, raczej wskazanie na jego mocniejsze i słabsze strony w poszczególnych regionach kraju" - powiedział na spotkaniu z dziennikarzami dyrektor medyczny PwC Bernard Waśko.

Wykorzystane w raporcie dane pochodzą, jak informują autorzy, z różnych dostępnych źródeł m.in. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Narodowego Funduszu Zdrowia, Głównego Urzędu Statystycznego, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Państwowego Zakładu Higieny - Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego i Ministerstwa Zdrowia. Posiłkowano się także badaniami opinii społecznej, przeprowadzonych dwukrotnie na grupie dorosłych respondentów w formie wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych.

"Indeks 2015 powstawał w czasie wprowadzania tzw. pakietu onkologicznego oraz przepisów regulujących obowiązek i zasady sporządzania map regionalnych potrzeb zdrowotnych. Pakiet od razu stał się przedmiotem wielkiego sporu administracji rządowej i środowisk medycznych, które twierdzą, że zastosowano niewłaściwe rozwiązania na istniejące problemy" - wskazał Mariusz Ignatowicz, partner PwC, lider zespołu ds. ochrony zdrowia.

Jego zdaniem skutki zmian będzie można kompetentnie ocenić dopiero za kilka lat. Do tego czasu - jak podkreślił - można posługiwać się jedynie fragmentaryczną obserwacją, a wnioski z tych obserwacji w znacznej mierze zależą od osobistych przekonań obserwatora. "Dlatego też w kontekście tych i innych zmian tak ważne jest systematyczne mierzenie jakości systemu ochrony zdrowia za pomocą obiektywnych, statystycznych miar" - podkreślał Ignatowicz.

W zakresie poprawy stanu zdrowia najlepszy wynik osiągnięto w województwie zachodniopomorskim (192 pkt.) oraz wielkopolskim i lubuskim (176 i 170 pkt.). Kolejne dwa województwa: świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie (165 i 164 pkt.) nie odbiegają znacząco od liderów. Na końcu listy znajdują się województwa łódzkie i kujawsko-pomorskie z wartościami odpowiednio 111 i 127 pkt.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.