PARTNER PORTALU
  • BGK

Warmińsko-mazurskie, Frombork nowym uzdrowiskiem

  • pt    14 stycznia 2015 - 08:21
Warmińsko-mazurskie, Frombork nowym uzdrowiskiem

Frombork dołączył do grona polskich uzdrowisk - fot.mat.prasowe

Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie nadania statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej miastu Frombork i sołectwom: Bogdany i Ronin położonym na obszarze gminy Frombork.
Rząd zdecydował o nadaniu statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej miastu Frombork oraz sołectwom: Bogdany i Ronin.

Po przeprowadzeniu niezbędnych analiz minister zdrowia stwierdził, że „Obszar Ochrony Uzdrowiskowej Frombork” spełnia warunki do prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego chorób: ortopedyczno-urazowych, reumatologicznych, naczyń obwodowych i układu nerwowego.

Czytaj: Tyszkiewicz: bezpłatna służba zdrowia? Skończmy z oszukiwaniem

 

Zgodnie z ustawą uzdrowiskową, na obszarze uzdrowiska lub obszarze ochrony uzdrowiskowej wydziela się 3 rodzaje stref ochrony uzdrowiskowej oznaczone literami: A, B i C.

Strefa A – obejmuje obszar, na którym są zlokalizowane lub planowane zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego, a także inne obiekty służące lecznictwu uzdrowiskowemu lub obsłudze pacjenta bądź turysty. Dla tej strefy udział terenów zielonych wynosi nie mniej niż 65 proc.

Strefa B – stanowi obszar przyległy do strefy „A” i stanowi jej otoczenie. Jest to teren przeznaczony pod – niemające negatywnego wpływu na właściwości lecznicze uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej – obiekty usługowe, turystyczne, rekreacyjne, sportowe i komunalne. Dla tej strefy udział zielni wynosi nie mniej niż 50 proc.

Strefa C – to obszar przyległy do strefy „B”, stanowiący jej otoczenie i mający wpływ na zachowanie walorów krajobrazowych, klimatycznych oraz ochronę złóż naturalnych surowców leczniczych. Tutaj udział terenów zielonych wynosi nie mniej niż 45 proc.

„Obszar Ochrony Uzdrowiskowej Frombork” spełnia warunki określone w ustawie uzdrowiskowej, czyli:

*ma udokumentowane złoża surowców naturalnych – wód leczniczych (w strefie A są złoża wody mineralnej, która ma właściwości lecznicze, i może być stosowana do kąpieli leczniczych w schorzeniach narządu ruchu oraz wspomagająco w inhalacjach i kuracjach pitnych; są tu warunki do utworzenia Parku Zdrojowego);

*ma klimat o właściwościach leczniczych (Frombork leży w nadmorskim regionie bioklimatycznym, na jego warunki klimatyczne pozytywnie wpływa bezpośrednie sąsiedztwo zalewu Wiślanego i Morza Bałtyckiego);

*ma plany budowy zakładów lecznictwa uzdrowiskowego (chodzi o rozwój infrastruktury uzdrowiskowej i turystycznej w strefie A);

*spełnia wymagania środowiskowe określone w przepisach o ochronie środowiska (oznacza to, że w przyszłym, bezpośrednim sąsiedztwie zakładów i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego, warunki środowiskowe będą spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach);

*ma odpowiednią infrastrukturę techniczną w obszarze gospodarki energetycznej, wodno-ściekowej, transportu i komunikacji, prowadzi też właściwą gospodarkę odpadami;

*posiada odpowiednią wielkość obszaru ochrony uzdrowiskowej dla przyszłego uzdrowiska, ograniczoną strefą „C”, przebiegającą wzdłuż granicy administracyjnej miasta Frombork oraz po granicy sołectw: Bogdany i Ronin.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.