PARTNER PORTALU
  • BGK

Więcej badań bez wizyty u specjalisty

  • PAP    2 kwietnia 2013 - 08:45
Więcej badań bez wizyty u specjalisty

Proponujemy, by pacjenci w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, bez wizyty u specjalisty, mogli wykonać więcej badań diagnostycznych, np. EKG wysiłkowe, holter EKG i ciśnieniowy, USG – mówi prezes NFZ Agnieszka Pachciarz.
Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało likwidację centrali NFZ, przekazanie większych kompetencji wojewódzkim funduszom i powołanie nowego Urzędu Ubezpieczeń Zdrowotnych. Jak ocenia pani tę propozycję?

Agnieszka Pachciarz: Wstępne uwagi do założeń przekazaliśmy w ramach uzgodnień wewnętrznych. Istotne będą szczegółowe rozwiązania i opinie ekspertów. Nie czekając na zmiany działamy w obecnych ramach prawnych. Mam na myśli na przykład prace dotyczące zmian rozliczania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, opieki ambulatoryjnej czy choćby prace nad wyceną procedur pediatrycznych.

Zapowiadała pani też zmiany w funkcjonowaniu podstawowej opieki zdrowotnej i rozliczaniu tych świadczeń. Kiedy można się ich spodziewać, jaki będzie główny kierunek?

Przesłaliśmy do Ministerstwa Zdrowia propozycje zmian, których wprowadzenie wymaga nowelizacji ustawy i rozporządzeń. Chcemy, by lekarze rodzinni mieli możliwość zajęcia się pacjentem bardziej kompleksowo, m.in. poprzez poszerzenie zakresu badań diagnostycznych, które będzie można wykonać bez konieczności wizyty u specjalisty.

Chodzi np. o EKG wysiłkowe, holter EKG i ciśnieniowy, USG, badania endoskopowe. Rozmawiamy o tych propozycjach z przedstawicielami lekarzy rodzinnych oraz konsultantem krajowym ds. medycyny rodzinnej.

Warto też dodać, że sami lekarze postulują zwiększenie zakresu porad, których mogliby udzielać. Oczekujemy także zmian rozporządzenia dotyczącego badań bilansowych dzieci i młodzieży szkolnej.

Czy zmieni się sposób wyceny świadczeń POZ?

Wycena świadczeń w POZ w części pozostanie oparta na stawce kapitacyjnej. Chcielibyśmy jednak uzupełnić ją o elementy uwzględniające jakość i efektywność. To, co możemy zrobić, nie czekając na zmiany Ministerstwa Zdrowia, to wprowadzić stawki na wykonanie bilansu dla dzieci oraz nowy produkt dla osób między 45 a 65 rokiem życia, który obejmuje m.in. diagnostykę.

Poza tym chcemy wprowadzić wynagradzanie za konkretne czynności dla pielęgniarek i zmienić wysokość stawki dla położnych POZ. Zmiany w zakresie finansowania będą wynikać w tym roku z uporządkowania listy podopiecznych POZ po wejściu w życie przepisów dotyczących eWUŚ.

Zaproponowali państwo także zmiany dotyczące wieczornej i nocnej opieki POZ. Z czego one wynikają?

Nasze kontrole wykazały nieprawidłowości u ponad 30 proc. podmiotów. Będziemy więc preferować placówki z zapleczem diagnostycznym, możliwością nagrywania rozmów oraz - co istotne także w kontekście ostatnich zdarzeń - podmioty, w których jeden z dyżurnych jest pediatrą. Te wymogi i ich egzekwowanie przez płatnika podniesie poziom bezpieczeństwa w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia pacjenta poza godzinami pracy lekarza rodzinnego.

Czy zmiany będą dotyczyły także ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS)?

Jesteśmy po analizach świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej po wprowadzeniu rozliczeń według Jednorodnych Grup Pacjentów. Okazało się, że tylko 10 proc. tych świadczeń miało charakter zabiegowy.

Pracujemy nad taką propozycją finansowania świadczeń AOS, która doprowadzi do tego, że nie będzie się opłacało odsyłać pacjentów do szpitala. Chcemy więc premiować poradnie, w których oprócz diagnostyki będzie możliwość wykonania koniecznych zabiegów. Pierwsze zmiany wprowadzone zostały jesienią ubiegłego roku, następne są w toku.KOMENTARZE (1)

  • Nasze Zdrowie, 2013-04-02 14:52:20

    A moje pytanie to ! kiedy wreszcie samorząd zrozumie,że warto jest inwestować w szeroko pojętą profilaktykę - Wad Postawy Dzieci !