Wielkopolska przyjazna niepełnosprawnym

Dziś w Poznaniu podsumowanie pierwszego etapu konkursu „Wielkopolska przyjazna niepełnosprawnym". Organizator konkursu Marszałek Marek Woźniak spotka się z przedstawicielami powiatów, które biorą udział w konkursie.

Przypomnijmy, że w październiku zakończył się I etap Konkursu "Wielkopolska Przyjazna Niepełnosprawnym", który Samorząd Województwa Wielkopolskiego zorganizował wspólnie z Telewizją Polską SA w Poznaniu. Do Nagrody Marszałka Województwa Wielkopolskiego nominowane zostały powiaty: słupecki, koniński, pilski, wrzesiński, średzki, leszczyński, poznański (grodzki), turecki, śremski oraz gostyński.

Obecnie trwa II etap konkursu. Kapituła prowadzi wizytacje w nominowanych powiatach i ocenia na miejscu zgłoszone przedsięwzięcia oraz rozwiązania przyjazne osobom niepełnosprawnym. Ostatecznie Kapituła wybierze jeden zwycięski powiat.

Wszystkie powiaty nominowane do Nagrody Głównej otrzymują wyróżnienia w postaci emisji materiałów filmowych w programie "Wyzwanie" przygotowanych przez Telewizję Polską S.A. Oddział w Poznaniu. Laureat Nagrody Głównej Marszałka Województwa Wielkopolskiego otrzyma 30 tys. zł.

Konkurs skierowany jest do samorządów wielkopolskich powiatów. Jego celem jest promocja najlepszych w regionie rozwiązań, służących pełnemu uczestnictwu osób niepełnosprawnych w życiu lokalnej społeczności. Szczególną uwagę poświęca się lokalnym inicjatywom, które wspierają aktywność zawodową, ochronę zdrowia i edukację osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Pokazywane są rozwiązania architektoniczne, umożliwiające osobom niepełnosprawnym dostęp do obiektów użyteczności publicznej, a także ciekawe przykłady prowadzenia rehabilitacji społecznej i zawodowej. W ten sposób samorząd województwa chce zachęcić samorządy do podejmowania nowych i doskonalenia już funkcjonujących form przeciwdziałania marginalizacji społecznej i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

 


KOMENTARZE (1)ZOBACZ WSZYSTKIE

Ustawa o rehabilitacji i zatrudnieniu osób niepelnosprawnych oraz prawo budowlane do czegoś ustawowo zobowiązują. Inicjatywy mające zachęcać do przestrzegania już ustanowionego i obowiązującego prawa trochę smucą. Przestrzeganie prawa nie jest dobrą wolą. No cóż skoro prawo jest małoskuteczne to teg...o typu inicjatywy cieszą na zasadzie: cel uświęca środki. rozwiń

kandydatka na radną do rady miasta, 2010-11-10 16:14:07 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE