PARTNER PORTALU
  • BGK

Założenia zmian w ustawie o działalności leczniczej

  • PAP/JL    13 stycznia 2016 - 07:27
Założenia zmian w ustawie o działalności leczniczej

Zmieni się ustawa o działalności leczniczej. Fot. Pixabay.com

Zysk szpitali z większościowym udziałem Skarbu Państwa lub samorządu będzie przeznaczany na działalność leczniczą – to jedno z założeń do projektu noweli ustawy o działalności leczniczej.
Resort zdrowia planuje zachować rozwiązanie, zgodnie z którym samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej powinien sam pokryć swój ewentualny ujemny wynik finansowy. Ministerstwo doprecyzowuje, że pokrycie to odbywa się z funduszu zakładu. Jeśli jednak takie rozwiązanie nie jest możliwe, wówczas działania naprawcze powinien podjąć podmiot tworzący, którym najczęściej jest jednostka samorządu terytorialnego.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami podmiot tworzący może pokryć ujemny wynik finansowy zakładu opieki, zmienić jego formę organizacyjno-prawną (na jednostkę budżetową, względnie spółkę kapitałową) albo go zlikwidować. Ministerstwo Zdrowia proponuje, aby jedynym działaniem naprawczym było pokrycie przez podmiot tworzący ujemnego wyniku finansowego za rok obrotowy, jeżeli wynik ten, po dodaniu kosztów amortyzacji, ma wartość ujemną – do wysokości tej wartości.

Resort chce także wprowadzić do ustawy przepis gwarantujący, że zysk wypracowany przez spółki z większościowym udziałem Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego albo uczelni medycznej, zostanie przeznaczony na działalność leczniczą, czyli np. na świadczenia zdrowotne, remonty i zakup sprzętu. Regulacja ta nie będzie dotyczyła spółek, w których w dniu wejścia w życie ustawy podmioty publiczne nie posiadały 100 proc. udziałów albo akcji.

Rozszerzony na spółki Skarbu Państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego ma być też zakaz zbywania udziałów albo akcji podmiotom prywatnym (aktualnie dotyczy on jedynie spółek utworzonych i prowadzonych przez uczelnie medyczne). Resort argumentuje, że umożliwi to „zahamowanie niekontrolowanego przez państwo procesu zbywania przez niektóre jednostki samorządu terytorialnego udziałów i akcji”.

Ministerstwo planuje także ujednolicić przepisy dotyczące kontroli podmiotów leczniczych, a także poszerzyć uprawnienia kontrolne wojewodów.

Resort planuje też zmienić terminologię stosowaną w ustawie i termin „przedsiębiorstwo” zastąpić „zakładem leczniczym”. Ponadto ministerstwo planuje odstąpić od zasady, w myśl której w jednym zakładzie leczniczym można wykonywać działalność leczniczą wyłącznie jednego rodzaju (np. tylko ambulatoryjną albo tylko szpitalną).

„Proponowana zmiana ułatwi funkcjonowanie i tworzenie placówek o charakterze interdyscyplinarnym, które oferują pacjentom świadczenia w dwóch albo w trzech rodzajach działalności leczniczej” – argumentuje Ministerstwo Zdrowia. Zdaniem resortu ta zmiana ułatwi integrację i koordynację służby zdrowia.

Ministerstwo przyznaje, że planowane rozwiązania będą wymagały zmiany w wielu aktach prawnych oraz w statutach i regulaminach podmiotów leczniczych, a być może także w umowach.

„Proponuje się, aby te zmiany, w zakresie w jakim dotyczą rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, były nieodpłatne dla podmiotów leczniczych i następowały z urzędu” – zaznacza resort.

Ministerstwo Zzdrowia proponuje także wprowadzić przepisy umożliwiające jednostkom samorządu terytorialnego finansowanie świadczeń zdrowotnych przez ich kupowanie u „swoich” podmiotów leczniczych,.

Resort chce też, by podmioty lecznicze miały obowiązek współdziałania z policją przy poszukiwaniu osoby zaginionej. Szpitale miałyby powiadamiać o przyjęciu niektórych pacjentów, np. osób o nieustalonej tożsamości oraz dzieci, z których rodzicami nie można nawiązać kontaktu. Podmioty lecznicze miałyby także udzielać informacji o pacjencie, jeśli informacje te mogą być pomocne w poszukiwaniu osoby zaginionej. Resort zaznacza, że dotyczy to informacji o osobie, a nie o jej stanie zdrowia.

Konsultacje publiczne założeń do projektu zakończą się 24 stycznia.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.
NAJPOPULARNIEJSZE W PORTALU
NAJNOWSZE WIADOMOŚCIWyszukiwarki

Polecane oferty: