Zarząd woj. śląskiego wycofał się z połączenia szpitali w Katowicach

• Zarząd woj. śląskiego zrezygnował z łączenia Katowickiego Centrum Onkologii z Okręgowym Szpitalem Kolejowym w Katowicach - w związku z planami utworzenia tzw. sieci szpitali.
• Aktualne są plany połączenia Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej ze Szpitalem Wojewódzkim w Bielsku-Białej.
Zarząd woj. śląskiego wycofał się z połączenia szpitali w Katowicach
Szpitale, które nie zostaną włączone do systemu, będą ubiegały się o finansowanie świadczeń zdrowotnych w drodze konkursu (fot.pixabay.com)

Zarząd województwa przyjął projekty uchwał pod głosowanie Sejmiku Woj. Śląskiego, dotyczące łączenia tych jednostek, 1 lutego. Witold Trólka z biura prasowego urzędu marszałkowskiego przekazał jednak, że w poniedziałek projekt ws. szpitali w Katowicach został uchylony.

Według jego informacji w toku prowadzonych konsultacji strona społeczna obu placówek w Katowicach oraz branżowa Solidarność wyraziły negatywne opinie wobec planowanego połączenia. Oba te szpitale znajdą się w tzw. sieci, jednak zostaną zakwalifikowane do różnych poziomów systemu.

Wcześniej urząd marszałkowski informował, że zamiar łączenia samorządowych placówek to odpowiedź na rządowe plany utworzenia w Polsce tzw. sieci szpitali, która ma obowiązywać od 1 lipca 2017 r. Szpitale, które zostaną zakwalifikowane do projektowanego systemu, będą miały zagwarantowane finansowanie świadczeń ze środków publicznych (tzw. ryczałt), ale wyłącznie w tych zakresach, które mieszczą się w ramach określonego poziomu (projekt ustawy przewiduje 6 poziomów w ramach sieci). Umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia zostanie zawarta przez placówki, które wejdą do sieci na cztery lata.

Szpitale, które nie zostaną włączone do systemu, będą ubiegały się o finansowanie świadczeń zdrowotnych w drodze konkursu. Z zapowiedzi Ministerstwa Zdrowia wynika jednak, że na działalność szpitali w sieci będzie wydatkowane ok. 90 proc. budżetu NFZ przeznaczanego dotychczas na leczenie szpitalne. Pozostałe szpitale będą konkurować o ok. 10 proc.

Zgodnie z aktualną wersją projektów aktów prawnych wprowadzających sieć szpitali, Katowickie Centrum Onkologii kwalifikuje się do poziomu szpitali onkologicznych, natomiast Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - do szpitali pierwszego stopnia. Po połączeniu placówek, do którego ostatecznie nie dojdzie, nowy podmiot kwalifikowałby się do poziomu szpitali onkologicznych.

Z informacji przekazanych wcześniej przez Śląski Oddział Wojewódzki NFZ wynika, że w przypadku Katowickiego Centrum Onkologii w ramach przyszłej sieci nie będą finansowane świadczenia z zakresu: geriatrii, dermatologii, chirurgii jednego dnia, programów leczenia w ramach chemioterapii niestandardowej i substancji czynnych w ramach chemioterapii niestandardowej. W Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach zakwalifikowanie do pierwszego poziomu (bez połączenia z Katowickim Centrum Onkologii) wyłącza z ryczałtu świadczenia w zakresie ginekologii onkologicznej i okulistyki.

W przypadku połączenia szpitali sytuacja nie zmieniała się w odniesieniu do świadczeń realizowanych obecnie w Katowickim Centrum Onkologii, natomiast świadczenia w zakresie ginekologii onkologicznej i okulistyki udzielane obecnie w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach zostałyby objęte ryczałtem.

Po połączeniu nowa placówka funkcjonowałaby w sieci na poziomie szpitali onkologicznych, które zgodnie z projektowanymi przepisami będą miały możliwość realizowania szerszego zakresu świadczeń. Dzięki temu finansowaniem ryczałtowym objęta zostałaby większa liczba oddziałów (dodatkowo oddziały: ginekologii onkologicznej oraz okulistyczne funkcjonujące obecnie w Okręgowym Szpitalu Kolejowym), a łączna wartość szacowanego ryczałtu (przy uwzględnieniu nadwykonań) byłaby wyższa niż łącznie kontrakty obu szpitali w 2016 r.

Plan połączenia szpitali na Podbeskidziu nadal zmierza do zapewnienia dalszego finansowania Szpitalowi Kolejowemu w Wilkowicach-Bystrej. Nie spełnia on kryteriów włączenia do sieci. Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej kwalifikuje się do poziomu szpitali III stopnia, czyli wieloprofilowych szpitali specjalistycznych, które otrzymają kontrakty na szeroki zakres usług medycznych. 

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE