PARTNER PORTALU
  • BGK

Zdrowa Gmina II

  • AZA    11 lutego 2011 - 22:00
Zdrowa Gmina II

Do 28 lutego gminy z województwa świętokrzyskiego propagujące profilaktyczne badania nowotworowe mogą zgłosić udział w II edycji konkursu „Zdrowa Gmina”. Nagrodami w konkursie są czeki o łącznej wartości 175 000 zł.
Konkurs Zdrowa Gmina ma na celu zwiększenie liczby osób zgłaszających się na badania profilaktyczne ukierunkowane na wczesne wykrywanie chorób nowotworowych – organizowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) i Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych (NPZChN). W 2009 r. ruszyła pilotażowa edycja Konkursu na terenie województwa mazowieckiego.

II edycja Konkursu została rozszerzona na 6 województw: mazowieckie, łódzkie, lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie i opolskie. Docelowo Konkurs ma objąć całą Polskę. Przedsięwzięciu patronuje marszałek świętokrzyski Adam Jarubas.

Zadaniem gmin biorących udział w drugiej edycji konkursu w pierwszym etapie będzie przeprowadzenie działań propagujących profilaktykę chorób nowotworowych, zwłaszcza w zakresie raka piersi, raka szyjki macicy i raka jelita grubego, w taki sposób, aby zmobilizować jak największą liczbę mieszkańców do wykonania badań skryningowych.

W drugim etapie konkursu oceniane będą autorskie projekty działań propagujących prewencję chorób nowotworowych w społecznościach lokalnych uwzględniającej wykorzystanie nagrody głównej w konkursie w wysokości 100 tys. złotych.

Jury będzie oceniać kreatywność, celowość proponowanych działań i adekwatność wydatkowania kwoty nagrody głównej. Opisy projektów działań należy przesłać do 30 czerwca 2011 r. na adres mailowy organizatora Konkursu konkurs@konkurszdrowagmina.pl. Z nadesłanych zgłoszeń Jury wyłoni 10 laureatów, których projekty zostaną poddane pod głosowanie poprzez stronę www.konkurszdrowagmina.pl na najlepszy opis działań. Projekt, który otrzyma największą liczbę głosów zdobędzie „Wyróżnienie Publiczności”.

Trzy najlepsze gminy otrzymają tytuł ZDROWEJ GMINY oraz nagrody finansowe (I miejsce – 100 000 zł, II miejsce – 50 000 zł, III miejsce – 25 000 zł) na realizację działań opisanych w projektach. Więcej.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.