Zielona Góra: Lubuskie ma pierwszą klinikę

• Do Krajowego Rejestru Sądowego wpisany został Wojewódzki Szpital Kliniczny im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze.
• 100 proc. udziałów należy do samorządu województwa.
• Dotychczas szpital wojewódzki w Zielonej Górze funkcjonował na zasadzie publicznego szpitala.
Zielona Góra: Lubuskie ma pierwszą klinikę
Do Krajowego Rejestru Sądowego wpisany został Wojewódzki Szpital Kliniczny im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze - fot.lubuskie.pl

12 stycznia 2016 r. do Krajowego Rejestru Sądowego wpisany został Wojewódzki Szpital Kliniczny im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z o.o. Lubuskie ma zatem pierwszą w regionie klinikę.

– Satus kliniki pozwala na skuteczniejsze ubieganie się o centralne środki na rozwój bazy szpitalnej, zarówno w celach dydaktycznych, jak i związanej z powiększaniem oferty szpitala dla pacjentów z całego regionu i innych województw – komentuje marszałek województwa Elżbieta Anna Polak.

Przekształcenie związane jest m.in. z planami rozwoju kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim. Zarejestrowanie spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym zakończyło formalności związane z jej powołaniem.

Dotychczas szpital wojewódzki w Zielonej Górze funkcjonował na zasadzie publicznego szpitala, dla którego organem założycielskim i właścicielem jest samorząd woj. lubuskiego. Natomiast uczelnia korzystała z jego bazy do celów dydaktycznych na zasadzie porozumienia.

Z chwilą zarejestrowania spółki 100 proc. udziałów należy do samorządu województwa. Docelowo 51 proc. udziałów obejmie Uniwersytet Zielonogórski stając się większościowym udziałowcem szpitala, reszta udziałów pozostanie w rękach województwa. Udziały w spółce będą się dzielić na uprzywilejowane i nieuprzywilejowane.

Województwo posiadać będzie udziały uprzywilejowane, które na zgromadzeniu wspólników dadzą wartość trzech głosów za każdy udział. Natomiast pozostali wspólnicy posiadać będą jeden głos na jeden udział. Województwu przysługiwać będzie też pierwszeństwo nabycia zbywanych udziałów. Zgromadzenie wspólników będzie przeznaczać całość zysku netto na realizację zadań statutowych.

Przekształcenie szpitala w uniwersytecką spółkę kliniczną otworzyło nowe szanse rozwoju przed otwartym w paździerzu ub. roku kierunkiem lekarskim na Uniwersytecie Zielonogórskim. Obecnie studiuje na nim 60 osób.

Uczelnia prowadząca klinikę może liczyć na znacznie wyższe dotacje z ministerstwa zdrowia, niż korzystając ze szpitalnej infrastruktury na zasadzie porozumienia, jak to miało miejsce do tej pory w Zielonej Górze.

- Ponadto status kliniki pozwala na skuteczniejsze ubieganie się o centralne środki na rozwój bazy szpitalnej, zarówno w celach dydaktycznych, jak i związanej z powiększaniem oferty szpitala dla pacjentów z całego regionu i innych województw – wyjaśnia Elżbieta Anna Polak.

Klinika w Zielonej Górze już specjalizuje się w onkologii, neurochirurgii i traumatologii oraz neonatologii (świadczy usługi na poziomie III stopnia referencyjności).

Pierwszym prezesem Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze został dotychczasowy dyrektor lubuskiego oddziału NFZ Stanisław Łobacz, który z początkiem roku zrezygnował z pracy w NFZ. Powołano także trzyosobową radę nadzorczą.

Majątek ruchomy szpitala został wyceniony na ok. 60 mln zł, a nieruchomości na 80 mln zł. Województwo nie wniesie aportem do nowej spółki nieruchomości. Będzie je bezpłatnie użyczać nowo powołanej spółce. Ta przejęła wszystkich 1476 pracowników utrzymując dotychczasowe warunki ich zatrudnienia.

Lecznica w Zielonej Górze ma obecnie 26 oddziałów, które dysponują ok. 800 łóżkami. Prowadzi także wiele poradni specjalistycznych. Wysokość kontraktu zielonogórskiej lecznicy z NFZ wyniosła na koniec 2015 r. 209 mln zł.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE