ZPP przeciw propozycjom podwyższania norm zatrudnienia pielęgniarek

Związek Powiatów Polskich, sprzeciwia się propozycjom podwyższania norm zatrudnienia pielęgniarek w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami zawartych w projekcie Rozporządzenia Ministra Zdrowia.
ZPP przeciw propozycjom podwyższania norm zatrudnienia pielęgniarek
Według ZPP efektem wdrożenia proponowanej regulacji byłoby ograniczenie dostępności do świadczeń oraz obniżanie ich jakości, będące konsekwencją drastycznego pogorszenia się sytuacji ekonomicznej szpitali.

- Treść Rozporządzenia jest wadliwa, bowiem zawiera propozycje przepisów wykraczających poza dyspozycję ustawową, zawartą w art. 50 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej informuje Związek.

Jak dodaje powołany przepis, podobnie jak miało to miejsce na gruncie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, upoważnia do wydania rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych. Tymczasem, projekt Rozporządzenia, w formie zaproponowanej przez resort zdrowia, w rzeczywistości nie wskazuje sposobu ustalania minimalnych norm zatrudniania, ale już je ustala.

Według ZPP proponowane minimalne normy personelu spowodują konieczność zwiększenia zatrudnienia pielęgniarek i położnych, na niektórych oddziałach szpitalnych nawet o 10 do 30 proc.

- Projekt zawiera niewłaściwe wskaźniki średniego czasu świadczeń pielęgniarek i położnych oraz obliczania czasu dyspozycyjnego, a także błędnie klasyfikuje pacjentów do kategorii opieki. Kierownika podmiotu leczniczego, w przeciwieństwie do obecnie obowiązujących regulacji, pozbawia się możliwości zmiany liczby etatów pielęgniarek i położnych w zależności od specyfiki organizacji podmiotu leczniczego - uważa ZPP.

Jak dodaje Związek wprowadza się także inne przepisy ograniczające autonomię zarządzania kierownika podmiotu leczniczego oraz generującego dodatkowe koszty związane z podwyższaniem norm zatrudnienia.

ZPP uważa też, że nieprawdziwe jest twierdzenie, zawarte w projekcie Rozporządzenia, iż zawarte w nim regulacje nie będą miały wpływu na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego.

- Bezpośrednim beneficjentem pogarszania się sytuacji ekonomicznej SPZOZ będą podmioty tworzące, a więc resorty, uczelnie medyczne i samorządy terytorialne. To właśnie podmioty tworzące przejmować będą zadłużenie likwidowanych
lub przekształcanych SPZOZ. Zadłużenia nie wynikającego z błędów w zarządzaniu szpitalem czy braku nadzoru nad jego działalnością, a niepotrzebnie wprowadzanych, niewłaściwych przepisów. Wszakże, podniesienie zatrudnienia pielęgniarek i położnych w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej znacząco wpłynie na koszty prowadzenia działalności tych podmiotów i zdestabilizuje ich sytuację ekonomiczną - informuje ZPP.

Jak dodaje już dziś, kiedy w niektórych podmiotach leczniczych koszty płacy i pochodne od nich sięgają nawet do 80 procent kosztów ogółem, nie są one w stanie bilansować swojej działalności, generując wielomilionowe długi.

- Podniesienie norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych spowoduje, że zwiększą się jednostkowe koszty świadczonych usług, a w efekcie przy stałych przychodach szpitali (lub wzrastających w niewielkim stopniu), spowoduje zmniejszenie liczby usług możliwych do zrealizowania przez szpitale i ograniczenie dostępności do świadczeń - twierdzi związek.

 


KOMENTARZE (1)ZOBACZ WSZYSTKIE

Następny potworny niewypał w wykonaniu rządzących. I tak za co sie wezma to zepsują. Popieram protest przeciwko takim normom zatrudnienia. Ludzie kto tam pracuje? Bawi sie na żwym organzmie bez adnej logiki. Bląd za błędem. WSTYD!!!!!!

jk, 2012-11-20 19:04:23 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE