PARTNER PORTALU
  • BGK

ZPP przeciw propozycjom podwyższania norm zatrudnienia pielęgniarek

  • AT    14 listopada 2012 - 18:28
ZPP przeciw propozycjom podwyższania norm zatrudnienia pielęgniarek

Związek Powiatów Polskich, sprzeciwia się propozycjom podwyższania norm zatrudnienia pielęgniarek w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami zawartych w projekcie Rozporządzenia Ministra Zdrowia.
Według ZPP efektem wdrożenia proponowanej regulacji byłoby ograniczenie dostępności do świadczeń oraz obniżanie ich jakości, będące konsekwencją drastycznego pogorszenia się sytuacji ekonomicznej szpitali.

- Treść Rozporządzenia jest wadliwa, bowiem zawiera propozycje przepisów wykraczających poza dyspozycję ustawową, zawartą w art. 50 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej informuje Związek.

Jak dodaje powołany przepis, podobnie jak miało to miejsce na gruncie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, upoważnia do wydania rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych. Tymczasem, projekt Rozporządzenia, w formie zaproponowanej przez resort zdrowia, w rzeczywistości nie wskazuje sposobu ustalania minimalnych norm zatrudniania, ale już je ustala.

Według ZPP proponowane minimalne normy personelu spowodują konieczność zwiększenia zatrudnienia pielęgniarek i położnych, na niektórych oddziałach szpitalnych nawet o 10 do 30 proc.

- Projekt zawiera niewłaściwe wskaźniki średniego czasu świadczeń pielęgniarek i położnych oraz obliczania czasu dyspozycyjnego, a także błędnie klasyfikuje pacjentów do kategorii opieki. Kierownika podmiotu leczniczego, w przeciwieństwie do obecnie obowiązujących regulacji, pozbawia się możliwości zmiany liczby etatów pielęgniarek i położnych w zależności od specyfiki organizacji podmiotu leczniczego - uważa ZPP.

Jak dodaje Związek wprowadza się także inne przepisy ograniczające autonomię zarządzania kierownika podmiotu leczniczego oraz generującego dodatkowe koszty związane z podwyższaniem norm zatrudnienia.

ZPP uważa też, że nieprawdziwe jest twierdzenie, zawarte w projekcie Rozporządzenia, iż zawarte w nim regulacje nie będą miały wpływu na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego.

- Bezpośrednim beneficjentem pogarszania się sytuacji ekonomicznej SPZOZ będą podmioty tworzące, a więc resorty, uczelnie medyczne i samorządy terytorialne. To właśnie podmioty tworzące przejmować będą zadłużenie likwidowanych
lub przekształcanych SPZOZ. Zadłużenia nie wynikającego z błędów w zarządzaniu szpitalem czy braku nadzoru nad jego działalnością, a niepotrzebnie wprowadzanych, niewłaściwych przepisów. Wszakże, podniesienie zatrudnienia pielęgniarek i położnych w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej znacząco wpłynie na koszty prowadzenia działalności tych podmiotów i zdestabilizuje ich sytuację ekonomiczną - informuje ZPP.

Jak dodaje już dziś, kiedy w niektórych podmiotach leczniczych koszty płacy i pochodne od nich sięgają nawet do 80 procent kosztów ogółem, nie są one w stanie bilansować swojej działalności, generując wielomilionowe długi.

- Podniesienie norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych spowoduje, że zwiększą się jednostkowe koszty świadczonych usług, a w efekcie przy stałych przychodach szpitali (lub wzrastających w niewielkim stopniu), spowoduje zmniejszenie liczby usług możliwych do zrealizowania przez szpitale i ograniczenie dostępności do świadczeń - twierdzi związek.×
KOMENTARZE (1)

  • jk, 2012-11-20 19:04:23

    Następny potworny niewypał w wykonaniu rządzących. I tak za co sie wezma to zepsują. Popieram protest przeciwko takim normom zatrudnienia. Ludzie kto tam pracuje? Bawi sie na żwym organzmie bez adnej logiki. Bląd za błędem. WSTYD!!!!!!