• hrk.pl
 • monsterpolska.pl
 • jobs4sales.pl
 • przedstawiciele.pl
 • jobexplorer.pl
 • jobexpress.pl
 • infopraca.pl
 • praca.pl
 • jobs.pl
 • serwis powstaje we
  współpracy z:
 • www.komunikaty.pl
 • serwis powstaje we
  współpracy z:
 • konferencje.pl
Wyszukiwanie zaawansowane
parking
bankiet
catering
spa
klub
uslugi
rekreacja
restauracja

Urząd Morski w Gdyni

 • Stanowisko:

  Starszy specjalista

 • Ważna od:

  2017-12-06

 • Ważna do:

  2017-12-22

 • Miasto / region:

  Gdynia / pomorskie

OPIS OFERTY

Warunki pracyCzynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań:
- praca w terenie
- zagrożenie korupcją
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz
Czynniki szkodliwe dla zdrowia:
- praca przy monitorze ekranowym (komputer) pow. 4 godzin dziennie
Warunki uciążliwe:
- praca na wysokości powyżej 3 metrów
- zmienne warunki atmosferyczne praca w terenie
Narzędzia i materiały pracy:
- komputer
Infrastruktura - bariery architektoniczne:
- brak windy
- brak podjazdu
- schodołaz,
- toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych
- drzwi odpowiedniej szerokości,
- brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych Zakres zadań

 • organizowanie procesu inwestycyjnego dla poszczególnych zadań w zakresie robót ogólnobudowlanych, hydrotechnicznych, czerpalnych i refulacyjnych z ewentualnym wykonywaniem obowiązków inspektora nadzoru
 • monitorowanie przebiegu realizacji robót ogólnobudowlanych, hydrotechnicznych, czerpalnych i refulacyjnych oraz rozliczanie i przygotowanie planów finansowych
 • sporządzanie opinii w zakresie proponowanych rozwiązań technicznych wraz z udziałem w pracach związanych z rozpatrzeniem dokumentacji projektowych
 • prowadzenie spraw związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane i usługi w zakresie przygotowywania szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia i projektów umów
 • uczestnictwo w pracach komisji przetargowej, w tym badanie i ocena złożonych ofert
 • sprawdzanie pod względem merytorycznym dokumentów związanych z realizacją umów na roboty budowlane
 • dokonywanie analizy stanu zasobów związanych z prowadzonymi inwestycjami wraz z wykonywaniem czynności związanych z zakupem usług i robót budowlanych
 • sporządzanie sprawozdań oraz prowadzenie statystyki w zakresie realizacji prowadzonych inwestycji

WYMAGANIA

Wymagania niezbędnewykształcenie: wyższe profilowe na kierunku budownictwo
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 4 lata doświadczenia zawodowego w obszarze budownictwo

 • komunikatywna znajomość języka angielskiego (A2 wg ESOKJ)
 • znajomość przepisów dotyczących prawa budowlanego w zakresie wykonywanych zadań
 • znajomość przepisów dotyczących prawa wodnego w zakresie wykonywanych zadań
 • umiejętność obsługi programów kosztorysowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
 • dyplom ukończenia studiów podyplomowych w zakresie zarządzania projektami
 • uprawnienia budowlane w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie lub hydrotechnicznej
 • potwierdzenie członkostwa w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa
 • znajomość przepisów dotyczących zamówień publicznych w zakresie wykonywanych zadań
 • umiejętność obsługi programu Norma PRO

OFERUJEMY

DODATKOWE INFORMACJE

http://www.praca.pl/starszy-specjalista_1858628.html