PARTNER PORTALU
 • BGK

WYSZUKIWARKI

 
 • bankiet
 • catering
 • spa
 • klub
 • uslugi
 • rekreacja
 • restauracja
 • serwis powstaje we
  współpracy z:
 • www.komunikaty.pl
 • serwis powstaje we
  współpracy z:
 • konferencje.pl

Budowa nowej infrastruktury aktywnych form turystyki na terenie Parku w Rogoźniku - etap IV monitoring i oświetlenie

Urząd Gminy Bobrowniki

 • Data publikacji ogłoszenia:

  2014-09-03

 • Rodzaj ogłoszenia:

  Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

 • Lokalizacja:

  Bobrowniki / śląskie

 • Numer ogłoszenia:

  291550/2014

OPIS

Bobrowniki: Budowa nowej infrastruktury aktywnych form turystyki na terenie Parku w Rogoźniku - etap IV monitoring i oświetlenie
Numer ogłoszenia: 291550 - 2014; data zamieszczenia: 02.09.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 245266 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Bobrowniki, ul. Gminna 8, 42-583 Bobrowniki, woj. śląskie, tel. 0-32 287-78-87, faks 0-32 287-74-86.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa nowej infrastruktury aktywnych form turystyki na terenie Parku w Rogoźniku - etap IV monitoring i oświetlenie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Budowa nowej infrastruktury aktywnych form turystyki na terenie Parku w Rogoźniku - etap IV monitoring i oświetlenie polegająca na: 1) Budowie systemu monitoringu: a) w zakresie zasilania w energię elektryczną monitoringu na terenie placu zabaw i urządzeń fitness wraz z skate park. Należy wykonać złącze ZM-1, ZM-2 w obudowie termoutwardzalnej. Złącze należy wyposażyć w zabezpieczenia i gniazda 1f w ilości 5 i 2 sztuki oraz zabezpieczenie różnicowe 25/0,03A, przepięciowe oraz switch-e. b) Na zaznaczonych słupach należy zabudować kamery IP w ilości 10 szt. Połączenie kamer z switch odbywać się będzie kablem F/UTP kat.6 LSZH. Kabel na całej długości należy ułożyć w rurach osłonowych na głębokości 70 cm i zaznaczyć taśmą koloru niebieskiego. c) Rejestrator należy wyposażyć w dysk twardy min. 2x3TB z możliwością rozbudowy. d) Przejścia pod drogami należy wykonać metodą przecisku bez naruszania nawierzchni. e) Rejestrator, monitor i UPS zabudowane w szafie RACK zlokalizowane będą w pomieszczeniu budynku Amfiteatru przy ul. Cmentarnej. f) Podstawowe materiały: - kamera IP 2,0 MPX/IP66 - 10 szt. - kabel teletechniczny F/UTP6 - 928 mb - rura ochronna dla kabla teletechnicznego i n/n DVK 32 - 582 mb - kompletne złącze kablowe ZM-1, ZM-2 - 2 szt. - kabel n/n OMY 4x4 mm - 470 mb - szafa RACK wolnostojąca z kompletnym zasilaniem buforowym UPS z akumulatorami, z miejscem na monitor i rejestrator - 1 szt. - rejestrator 16 kanałowy min 6TB z oprzyrządowaniem - 1 szt. - switch 8 kanałowy Poe - 2 szt. - switche 5 kanałowy Poe - 1 szt. - monitor kolorowy LCD 24 cali - 1 szt. 2) Wymianie 2 szt. słupów oświetleniowych na słupy aluminiowe SAL-10,3 z wysięgnikiem aluminiowym trójramiennym WR-2/3 i oprawami ledowymi URSA II LED ze źródłem światła o mocy (odpowiednik sodowej 150 W każda).
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.23.40.00-2, 32.33.00.00-5, 45.31.61.10-9, 45.23.00.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Projekt jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet III Turystyka Poddziałanie 3.2.2. Infrastruktura okołoturystyczna / podmioty publiczne.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Budowa systemu monitoringu
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.08.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

RELBUD Michał Cembrzyński, ul. Dworska 36A, 42-460 Sadowie, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 51558,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 72946,02
Oferta z najniższą ceną: 72946,02 / Oferta z najwyższą ceną: 72946,02
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Wymiana oświetlenia
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.08.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zakład Instalacji Elektrycznych CAGRO Sp. z o.o., ul. Kużaja 51, 41-922 Radzionków, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 17491,89 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 22134,97
Oferta z najniższą ceną: 22134,97 / Oferta z najwyższą ceną: 32530,62
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl