PARTNER PORTALU
 • BGK

WYSZUKIWARKI

 
 • bankiet
 • catering
 • spa
 • klub
 • uslugi
 • rekreacja
 • restauracja
 • serwis powstaje we
  współpracy z:
 • www.komunikaty.pl
 • serwis powstaje we
  współpracy z:
 • konferencje.pl

DOSTAWA MEBLI, SEJFÓW I SZAF METALOWYCH

Wojskowa Akademia Techniczna

 • Data publikacji ogłoszenia:

  2011-11-19

 • Rodzaj ogłoszenia:

  Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

 • Lokalizacja:

  Warszawa / mazowieckie

 • Numer ogłoszenia:

  385902/2011

OPIS

Warszawa: DOSTAWA MEBLI, SEJFÓW I SZAF METALOWYCH
Numer ogłoszenia: 385902 - 2011; data zamieszczenia: 18.11.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 269619 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojskowa Akademia Techniczna, ul. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6837865, faks 022 6837977.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA MEBLI, SEJFÓW I SZAF METALOWYCH.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zadanie Nr 1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli dla Wydziału Mechatroniki (drzwiczki oszklone, szafy, szafy narożne, regały, regały narożne, nadstawki - regał narożny, nadstawki - szafy, nadstawki - szafy narożnej, szafki wiszące, szafki, biurka na stelażu metalowym, dostawka do biurka w kształcie półkola, , w kształcie ? koła, kontener podbiurkowy, kontener podbiurkowy na komputer, ława szklana, stołki laboratoryjne z podnóżkiem, krzesła konferencyjne metalowe, fotele obrotowe biurowe na kółkach, szafy aktowe, szafy biurowe, szafy garderobiane, nadstawki z drzwiami, stół konferencyjny profilowany, fotele gabinetowe, nadstawki z drzwiami, krzesła biurowe, stanowiska pracownicze TORO, kontener mobilny, szafka wisząca z żaluzją, wózek na komputer, biurka prostokątne, stolik ) szczegółowo opisanych w załączniku Nr 3 do SIWZ. Zadanie Nr 2 Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli dla Wydziału Elektroniki (biurka, kontenery, biurka proste, biurka kształtowe, kontenery biurowe, szafa aktowa, krzesła na metalowej ramie, fotele biurowe) szczegółowo opisanych w załączniku Nr 3A do SIWZ. Zadanie Nr 3 Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia pokoi biurowych (krzesła z drewnianym pulpitem, stół konferencyjny, krzesła metalowe, regały bez drzwi czołowych, stół do pokazów laboratoryjnych, szafa do pokazów laboratoryjnych, fotele biurowe, wieszak na ubrania, łóżka polowe, krzesła biurowe, biurka pod komputer, regał biurowy półotwarty) szczegółowo opisanych w załączniku Nr 3B do SIWZ. Zadanie Nr 4 Przedmiotem zamówienia jest dostawa sejfów meblowych i szaf metalowych (sejfy meblowe, szafa kartotekowa, szafka metalowa, szafka wieloskrytkowa, szafki ubraniowe, regały magazynowe, szafa do przechowywania dokumentów, szafy metalowe na akta, szafy metalowe na klucze, regały magazynowe, regały depozytowe) szczegółowo opisanych w załączniku Nr 3C do SIWZ..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 39.12.10.00-6, 39.13.00.00-2, 39.13.10.00-9, 39.13.11.00-0, 39.13.21.00-7, 39.13.60.00-4, 39.14.11.00-3, 39.14.13.00-5, 39.15.00.00-8, 39.52.25.20-8, 44.42.13.00-0, 44.42.17.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Zadanie Nr 1:Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli dla Wydziału Mechatroniki:szafy,szafy narożne,regały,regały narożne,nadstawki,szafki wiszące,szafki,biurka na stelażu metalowym, dostawka do biurka,kontenery podbiurkowe,ława szklana,stołki laboratoryjne z podnóżkiem, krzesła konferencyjne,fotele obrotowe biurowe na kółkach,szafy: aktowe,biurowe,garderobiane,stół konferencyjny profilowany,fotele gabinetowe,stanowiska pracownicze TORO()-szczegółowo opisanych w załączniku Nr 3 do SIWZ
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.11.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ZPH LUMAR Jacek Ogórkiewicz, ul. Wierzbowa 3, 85-374 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 61557,70 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 61806,27
Oferta z najniższą ceną: 61806,27 / Oferta z najwyższą ceną: 80738,31
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Zadanie Nr 2 Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli dla Wydziału Elektroniki (biurka, kontenery, biurka proste, biurka kształtowe, kontenery biurowe, szafa aktowa, krzesła na metalowej ramie, fotele biurowe) szczegółowo opisanych w załączniku Nr 3A do SIWZ
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.11.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

TOBO Datczuk Sp.J., ul. Mickiewicza 92, 15-232 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 50510,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 29809,05
Oferta z najniższą ceną: 29809,05 / Oferta z najwyższą ceną: 49234,01
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: Zadanie Nr 3 Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia pokoi biurowych (krzesła z drewnianym pulpitem, stół konferencyjny, krzesła metalowe, regały bez drzwi czołowych, stół do pokazów laboratoryjnych, szafa do pokazów laboratoryjnych, fotele biurowe, wieszak na ubrania, łóżka polowe, krzesła biurowe, biurka pod komputer, regał biurowy półotwarty) szczegółowo opisanych w załączniku Nr 3B do SIWZ.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.11.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ZPH LUMAR Jacek Ogórkiewicz, ul. Wierzbowa 3, 85-374 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 72600,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 67075,59
Oferta z najniższą ceną: 67075,59 / Oferta z najwyższą ceną: 90855,18
Waluta: PLN.Część NR: 4   Nazwa: Zadanie Nr 4 Przedmiotem zamówienia jest dostawa sejfów meblowych i szaf metalowych (sejfy meblowe, szafa kartotekowa, szafka metalowa, szafka wieloskrytkowa, szafki ubraniowe, regały magazynowe, szafa do przechowywania dokumentów, szafy metalowe na akta, szafy metalowe na klucze, regały magazynowe, regały depozytowe) szczegółowo opisanych w załączniku Nr 3C do SIWZ.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.11.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

KONSMETAL ALIANZ, ul. Jana Kazimierza 60 lok.U2, 01-248 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 33650,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 32599,92
Oferta z najniższą ceną: 31255,53 / Oferta z najwyższą ceną: 38677,35
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl