PARTNER PORTALU
 • BGK

WYSZUKIWARKI

 
 • bankiet
 • catering
 • spa
 • klub
 • uslugi
 • rekreacja
 • restauracja
 • serwis powstaje we
  współpracy z:
 • www.komunikaty.pl
 • serwis powstaje we
  współpracy z:
 • konferencje.pl

Nieruchomośc gruntowa w Niewiadomiu Górnym

URZĄD MIASTA RYBNIK

 • Data publikacji ogłoszenia:

  2012-02-14

 • Rodzaj ogłoszenia:

  Nieruchomości, działki budowlane, przetarg, sprzedaż

 • Lokalizacja:

  Niewiadom górny / śląskie

 • Numer ogłoszenia:

  31549981

 • Powierzchnia:

  790 m2

 • Cena:

  34 000 zł

OPISPREZYDENT MIASTA RYBNIKA
ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gminnych położonych w Rybniku-Niewiadomiu przy ul. Stefana Batorego
Działki zlokalizowane są w Niewiadomiu Górnym przy ul. Stefana Batorego. W bliskim sąsiedztwie znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i kompleks leśny. Nieruchomości są niezagospodarowane, częściowo porośnięte roślinnością traw i drzew. Przez działki nr 320/11 i 321/11 na niewielkim fragmencie przebiega sieć telekomunikacyjna. W otoczeniu nieruchomości przebiega uzbrojenie techniczne w zakresie sieci wodno-kanalizacyjnej i energetycznej.
1. Działka nr 321/11
Cena wywoławcza: 34.000 zł (netto)
Wysokość wadium: 2.100 zł
Działka o pow. 0,0790 ha, obręb Niewiadom Górny, k.m. 1, zapis. w Kw GL1Y/00142736/7
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sytuuje działkę w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (20.1 MN), w terenie górniczym "Rydułtowy I", w terenie, gdzie wprowadzono nieprzekraczalną linię zabudowy
Działka posiada dostęp do drogi publicznej ul. Stefana Batorego
Księga wieczysta prowadzona dla nieruchomości nie wykazuje żadnych wpisów obciążeniowych
Sprzedaż działki podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w stawce 23%
Przetargi przeprowadzone w dniach 19 października 2011 r. i 18 stycznia 2012 r. zakończone zostały wynikiem negatywnym
2. Działka nr 322/11
Cena wywoławcza: 24.000 zł (netto)
Wysokość wadium: 1.200 zł
Działka o pow. 0,0559 ha, obręb Niewiadom Górny, k.m. 1, zapis. w Kw GL1Y/00142736/7
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sytuuje działkę w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (20.1 MN), w terenie górniczym "Rydułtowy I", w terenie, gdzie wprowadzono nieprzekraczalną linię zabudowy
Działka posiada dostęp do drogi publicznej ul. Stefana Batorego poprzez działkę gminną ozn.
nr 325/11
Zabudowa działki jest możliwa jedynie w granicy z działką nr 323/11 w formie zabudowy bliźniaczej
Księga wieczysta prowadzona dla nieruchomości nie wykazuje żadnych wpisów obciążeniowych
Sprzedaż działki podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w stawce 23%
Przetargi przeprowadzone w dniach 19 października 2011 r. i 18 stycznia 2012 r. zakończone zostały wynikiem negatywnym
3. Działka nr 323/11
Cena wywoławcza: 24.000 zł (netto)
Wysokość wadium: 1.300 zł
Działka o pow. 0,0557 ha, obręb Niewiadom Górny, k.m. 1, zapis. w Kw GL1Y/00142736/7
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sytuuje działkę w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (20.1 MN), w terenie górniczym "Rydułtowy I", w terenie, gdzie wprowadzono nieprzekraczalną linię zabudowy
Działka posiada dostęp do drogi publicznej ul. Stefana Batorego poprzez działkę gminną ozn.
nr 325/11
Zabudowa działki jest możliwa jedynie w granicy z działką nr 322/11 w formie zabudowy bliźniaczej
Księga wieczysta prowadzona dla nieruchomości nie wykazuje żadnych wpisów obciążeniowych
Sprzedaż działki podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w stawce 23%
Przetargi przeprowadzone w dniach 19 października 2011 r. i 18 stycznia 2012 r. zakończone zostały wynikiem negatywnym
4. Działka nr 324/11
Cena wywoławcza: 39.000 zł (netto)
Wysokość wadium: 2.000 zł
Działka o pow. 0,0921 ha, obręb Niewiadom Górny, k.m. 1, zapis. w Kw GL1Y/00142736/7
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sytuuje działkę w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (20.1 MN), w terenie górniczym "Rydułtowy I", w terenie, gdzie wprowadzono nieprzekraczalną linię zabudowy
Działka posiada dostęp do drogi publicznej ul. Stefana Batorego poprzez działkę gminną ozn.
nr 325/11
Księga wieczysta prowadzona dla nieruchomości nie wykazuje żadnych wpisów obciążeniowych
Sprzedaż działki podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w stawce 23%
Przetargi przeprowadzone w dniach 19 października 2011 r. i 18 stycznia 2012 r. zakończone zostały wynikiem negatywnym
Warunki przetargu:
o Przetarg rozpocznie się w dniu 14 marca 2012 r. o godzinie 10.55 w sali nr 264, II piętro budynku Urzędu Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2.
o Przed otwarciem przetargu jego uczestnik zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dowód wniesienia wadium, dowód tożsamości; ksero aktualnego wypisu z właściwego rejestru, oryginał do wglądu (osoby prawne), zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu w celu zakupu nieruchomości (osoby pozostające w ustawowym ustroju wspólności majątkowej) lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego.
o Wadium należy wnieść w pieniądzu najpóźniej do dnia 9 marca 2012 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rybnika BRE BANK S.A. Oddział Korporacyjny Rybnik 84 1140 1179 0000 2224 1800 1015. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na wskazany rachunek bankowy.
o Wadium zwraca się nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, a wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
o Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi jej nabywca.
o Organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.
o Oględzin nieruchomości w obecności pracownika Urzędu Miasta można dokonywać w dniach 7-9 marca 2012 r. po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
o Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2, pok. 262 tel.(0-32) 43 922 62.
o Niniejsze ogłoszenie wywieszono w siedzibie Urzędu Miasta i opublikowano na stronie internetowej www.rybnik.eu
31549981

źródło: komunikaty.pl