PARTNER PORTALU
 • BGK

WYSZUKIWARKI

 
 • bankiet
 • catering
 • spa
 • klub
 • uslugi
 • rekreacja
 • restauracja
 • serwis powstaje we
  współpracy z:
 • www.komunikaty.pl
 • serwis powstaje we
  współpracy z:
 • konferencje.pl

Pierwsza licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM POZNAŃ-GRUNWALD I JEŻYCE A

 • Data publikacji ogłoszenia:

  2014-01-21

 • Rodzaj ogłoszenia:

  Nieruchomości, mieszkania, licytacja, sprzedaż

 • Lokalizacja:

  Poznań / wielkopolskie

 • Numer ogłoszenia:

  32666073

 • Cena:

  133 875 zł

OPISOGŁOSZENIE O LICYTACJI OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Artur Kaczmarek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 11.02.2014 r. o godz. 10.00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu mającego siedzibę przy ul. Kamiennogórska 26 w sali nr 210,odbędzie się:
PIERWSZA LICYTACJA spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu należącego do dłużnika: Artur Grygier położonego: 60-135 Poznań, ul. Raszyńska 42A/2,
wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Grunwald" w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu (adres spółdzielni: 60-783 Poznań, ul. Grunwaldzka 21), dla którego Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 167247 [NKW: PO1P/00167247/5]
Suma oszacowania wynosi 178 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 133 875,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 850,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA o. w Poznaniu 45 1240 6609 1111 0010 5305 3166.
32666073

źródło: komunikaty.pl