PARTNER PORTALU
 • BGK

WYSZUKIWARKI

 
 • bankiet
 • catering
 • spa
 • klub
 • uslugi
 • rekreacja
 • restauracja
 • serwis powstaje we
  współpracy z:
 • www.komunikaty.pl
 • serwis powstaje we
  współpracy z:
 • konferencje.pl

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości położonej w Gorzowie Wlkp.

MIASTO GORZÓW WLKP. - URZĄD MIASTA

 • Data publikacji ogłoszenia:

  2014-04-25

 • Rodzaj ogłoszenia:

  Nieruchomości, działki budowlane, przetarg, sprzedaż

 • Lokalizacja:

  Gorzów wlkp. / lubuskie

 • Numer ogłoszenia:

  32773792

 • Powierzchnia:

  1 388 m2

 • Cena:

  61 000 zł

OPISWyciąg z ogłoszenia nr 1031/III/2014
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 16 kwietnia 2014 r.

Ogłaszam przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości położonych w Gorzowie Wlkp.
lp. przetarg terminy
przeprowadzenia
poprzednich
przetargów
położenie
(ulica)
nr
działki
pow.
działki
[ m?]
opis i przeznaczenie
nieruchomości
księga
wieczysta
cena
wywoławcza
netto
[zł]
wysokość wadium
[zł]
1. czwarty I - 12.09.2013 r.
II - 28.11.2013 r.
III - 06.03.2014 r.
Drzymały 34 2294 271 nieruchomość zabudowana budynkiem niemieszkalnym o pow. użytkowej 44,70m2 - przeznaczona na działalność usługowo-gastronomiczną GW1G/00100417/1 100.000 20.000
2. szósty I - 17.01.2013 r.
II - 11.04.2013 r.
III - 04.07.2013 r.
IV - 07.11.2013 r.
V - 06.03.2014 r.
Świerkowa
Ariańska
Ariańska
Ariańska
89/5
89/12
89/16
89/17
1.428
1.461
1.388
1.440
nieruchomości niezabudowane - przeznaczone
pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne


GW1G/00058321/1 65.000
67.000
61.000
65.000
13.000
13.400
12.200
13.000
3. I - 14.03.2013 r.
II - 06.06.2013 r.
III - 12.09.2013 r.
IV - 28.11.2013 r.
V - 06.03.2014 r.
Świerkowa
Świerkowa
Ariańska
Ariańska
Sowia
Sowia
89/3
89/4
89/7
89/8
1240
1241
1.393
1.419
1.406
1.446
767
770
GW1G/00058311/8 63.000
65.000
64.000
66.000
22.000
22.000
12.600
13.000
12.800
13.200
4.400
4.400
Przetarg odbędzie się 5 czerwca 2014 r. o godz. 10 w siedzibie Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul.Sikorskiego 3-4.
W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium w pieniądzu, z określeniem nieruchomości, której wpłata dotyczy najpóźniej na 7 dni przed terminem otwarcia przetargu, tj. do 29 maja 2014 r. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta w Gorzowie Wlkp. nr 23 8363 0004 0000 3968 2000 0006.
Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane na stronie internetowej Miasta www.gorzow.plw Biuletynie Informacji Publicznej "BIP" oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Gorzowie Wlkp. przy ul. Sikorskiego 3-4.
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta pok. 404 (tel. 95 73 55 579, 95 73 55 562).
32773792

źródło: komunikaty.pl