PARTNER PORTALU
 • BGK

WYSZUKIWARKI

 
 • bankiet
 • catering
 • spa
 • klub
 • uslugi
 • rekreacja
 • restauracja
 • serwis powstaje we
  współpracy z:
 • www.komunikaty.pl
 • serwis powstaje we
  współpracy z:
 • konferencje.pl

Usługi pralniczo naprawcze dla Jednostki Wojskowej 3378 Drawsko Pomorskie oraz jednostek pozostających na zaopatrzeniu - znak postępowania: ...

Jednostka Wojskowa 3378 Drawsko Pomorskie

 • Data publikacji ogłoszenia:

  2013-02-14

 • Rodzaj ogłoszenia:

  Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

 • Lokalizacja:

  Oleszno / zachodniopomorskie

 • Numer ogłoszenia:

  59678/2013

OPIS

Oleszno: Usługi pralniczo naprawcze dla Jednostki Wojskowej 3378 Drawsko Pomorskie oraz jednostek pozostających na zaopatrzeniu - znak postępowania: 933/2012
Numer ogłoszenia: 59678 - 2013; data zamieszczenia: 13.02.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 267579 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Jednostka Wojskowa 3378 Drawsko Pomorskie, ul. Główna 1, 78-513 Oleszno, woj. zachodniopomorskie, tel. 94 7474572, faks 94 7474571, 7474605.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: MON - jednostka wojskowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi pralniczo naprawcze dla Jednostki Wojskowej 3378 Drawsko Pomorskie oraz jednostek pozostających na zaopatrzeniu - znak postępowania: 933/2012.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Usługi pralniczo naprawcze dla Jednostki Wojskowej 3378 Drawsko Pomorskie oraz jednostek pozostających na zaopatrzeniu - znak postępowania: 933/2012.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.31.00.00-9, 98.39.30.00-4, 98.39.00.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: garnizon Mirosławiec
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.02.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Pralnia SONIA Stanisław PIRCH, ul. Mickiewicza 81, Piła, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 16259,90 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 15577,46
Oferta z najniższą ceną: 15577,46 / Oferta z najwyższą ceną: 16391,47
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: garnizon Oleszno
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.02.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Pralnia SONIA Stanisław PIRCH, ul. Mickiewicza 81, Piła, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 536585,30 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 515307,64
Oferta z najniższą ceną: 515307,64 / Oferta z najwyższą ceną: 521784,53
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: garnizon Wałcz
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.02.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Pralnia SONIA Stanisław PIRCH, ul. Mickiewicza 81, Piła, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 19511,90 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 18693,67
Oferta z najniższą ceną: 18693,67 / Oferta z najwyższą ceną: 19650,11
Waluta: PLN.Część NR: 4   Nazwa: garnizon Złocieniec
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.02.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Pralnia SONIA Stanisław PIRCH, ul. Mickiewicza 81, Piła, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 51219,30 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 49379,83
Oferta z najniższą ceną: 49379,83 / Oferta z najwyższą ceną: 50887,81
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl