PARTNER PORTALU
 • BGK

WYSZUKIWARKI

 
 • bankiet
 • catering
 • spa
 • klub
 • uslugi
 • rekreacja
 • restauracja
 • serwis powstaje we
  współpracy z:
 • www.komunikaty.pl
 • serwis powstaje we
  współpracy z:
 • konferencje.pl

Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 186 w budynku przy ul. Modzelewskiego 46/50 w Warszawie administrowanym przez Zakład Gospodarowania...

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

 • Data publikacji ogłoszenia:

  2013-04-23

 • Rodzaj ogłoszenia:

  Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

 • Lokalizacja:

  Warszawa / mazowieckie

 • Numer ogłoszenia:

  60587/2013

OPIS

Warszawa: Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 186 w budynku przy ul. Modzelewskiego 46/50 w Warszawie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów DOM Służewiec w branżach ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej
Numer ogłoszenia: 60587 - 2013; data zamieszczenia: 22.04.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 39327 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, ul. Irysowa 19, 02-660 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5493727, 5493737, faks 022 5493737.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 186 w budynku przy ul. Modzelewskiego 46/50 w Warszawie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów DOM Służewiec w branżach ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 186 w budynku przy ul. Modzelewskiego 46/50 w Warszawie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów DOM Służewiec w branżach ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.00.00-6, 45.33.22.00-7, 45.31.00.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.04.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PPHU KRYS-MAR Marian Stachlewski, Szkolna 17, 05-870 Błonie, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 19183,46 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 10724,79
Oferta z najniższą ceną: 10724,79 / Oferta z najwyższą ceną: 12908,48
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl