PARTNER PORTALU
 • BGK

WYSZUKIWARKI

 
 • bankiet
 • catering
 • spa
 • klub
 • uslugi
 • rekreacja
 • restauracja
 • serwis powstaje we
  współpracy z:
 • www.komunikaty.pl
 • serwis powstaje we
  współpracy z:
 • konferencje.pl

Starszy specjalista

 • Pracodawca:

  Urząd Morski w Szczecinie

 • Ważna od:

  2018-03-14

 • Ważna do:

  2018-03-30

 • Miasto / region:

  Szczecin / zachodniopomorskie

OPIS OFERTY

Warunki pracy- praca w terenie w szczególnie trudnych warunkach środowiska
- praca z użyciem komputera powyżej czterech godzin dziennie w budynku z windami
- brak odpowiednio dostosowanych toalet dla potrzeb osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Nadzór i koordynacja działań dotyczących realizacji inwestycji dot. budowli hydrotechnicznych oraz czuwanie nad zgodnością dokumentacji z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Ustalanie potrzeb w zakresie zamówień publicznych, opracowywanie niezbędnych dokumentów, prowadzenie czynności proceduralnych zgodnych z prawem krajowym, wytycznymi i dyrektywami UE.
 • Koordynacja i nadzór nad przebiegiem zleconych prac związanych z utrzymaniem i remontami budowli hydrotechnicznych.
 • Udział przy przeprowadzaniu kontroli stanu technicznego budowli (kontrole okresowe roczne i 5-cio letnie).
 • Przeprowadzanie analizy stanu technicznego, planowanie remontów i konserwacji obiektów.
 • Podejmowanie działań związanych z utrzymaniem odpowiedniego stanu technicznego i bezpieczeństwa konstrukcji budowli, planowanie prace związanych z utrzymaniem budowli hydrotechnicznych oraz prac wstępnych (zlecanie wykonania sondaży dna przy budowlach).

WYMAGANIA

Wymagania niezbędnewykształcenie: wyższe budownictwo wodne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego związane z budownictwem hydrotechnicznym

 • uprawnienia zawodowe w dziedzinie budownictwa o specjalności budownictwo hydrotechniczne
 • znajomość procesu realizacji inwestycji, procedur administracyjnych, zasad funkcjonowania prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
 • znajomość procesu realizacji inwestycji według procedur FIDIC
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego.

DODATKOWE INFORMACJE

http://www.praca.pl/starszy-specjalista_1926284.html