PARTNER PORTALU
 • BGK

WYSZUKIWARKI

 
 • bankiet
 • catering
 • spa
 • klub
 • uslugi
 • rekreacja
 • restauracja
 • serwis powstaje we
  współpracy z:
 • www.komunikaty.pl
 • serwis powstaje we
  współpracy z:
 • konferencje.pl

Wyjazd do zielonej szkoły uczniów kl III ZSO Nr2 ul. Czeladzka 58 w Sosnowcu.

 • Miejscowość:

  Sosnowiec

 • Numer ogłoszenia:

  154804

 • Data zamieszczenia:

  2016-12-31

 • Typ ogłoszenia:

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi

 • Zamieszczanie ogłoszenia:

  obowiązkowe.

ZAMAWIAJĄCY

Nazwa
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Sosnowcu
Adres
ul. Czeladzka 58, 41-214 Sosnowiec, woj. śląskie
Telefon
0-32 291 87 22, 291 57 10
Fax
0-32 291 87 22
Rodzaj zamawiającego
Inny: Szkoła Publiczna

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
Wyjazd do zielonej szkoły uczniów kl III ZSO Nr2 ul. Czeladzka 58 w Sosnowcu.
Rodzaj zamówienia
usługi
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie wyjazdu do zielonej szkoły przez biuro turystyczne ok. 100 osobowej grupy uczniów ZSO nr 2 w Sosnowcu
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
63500000-4 - Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej

PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia
zapytanie o cenę
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie.

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Data udzielania zamówienia
2016-12-22
Liczba otrzymanych ofert
2
Cena wybranej oferty
104065,04
Oferta z najniższą ceną
104065,04
Oferta z najwyższą ceną
110162,60
Waluta
PLN
Nazwa wykonawcy
Biuro Turystyczne LUBATUR
Adres:
ul. Podwale 2,
Miejscowość
Będzin
Kod pocztowy:
42-500

źródło: Urząd Zamówień Publicznych