PARTNER PORTALU
 • BGK

WYSZUKIWARKI

 
 • bankiet
 • catering
 • spa
 • klub
 • uslugi
 • rekreacja
 • restauracja
 • serwis powstaje we
  współpracy z:
 • www.komunikaty.pl
 • serwis powstaje we
  współpracy z:
 • konferencje.pl

Oferty przetargów


Kod CPV Opis
30000001 Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne (2086)
90000003 Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii (7175)
140000001 Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne (268)
150000008 Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne (13666)
160000005 Maszyny rolnicze (729)
180000009 Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki (1434)
190000006 Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma (221)
220000000 Druki i produkty podobne (2857)
240000004 Produkty chemiczne (3227)
300000009 Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania (1285)
310000006 Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie (2525)
320000003 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny (2615)
330000000 Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała (4488)
340000007 Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu (807)
350000004 Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny (367)
370000008 Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne (1130)
380000005 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) (11244)
390000002 Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące (3534)
410000009 Woda zlewnicza i oczyszczona (173)
420000006 Maszyny przemysłowe (492)
430000003 Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany (56)
440000000 Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej) (1570)
450000007 Roboty budowlane (144385)
480000008 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne (17936)
500000005 Usługi naprawcze i konserwacyjne (4260)
510000009 Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego) (403)
550000000 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego (3960)
600000008 Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów) (5741)
630000009 Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży (719)
640000006 Usługi pocztowe i telekomunikacyjne (378)
650000003 Obiekty użyteczności publicznej (355)
660000000 Usługi finansowe i ubezpieczeniowe (2338)
700000001 Usługi w zakresie nieruchomości (12383)
710000008 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne (10320)
720000005 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia (4435)
730000002 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze (740)
750000006 Usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego (76)
760000003 Usługi przemysłu naftowego oraz gazowniczego (96)
770000000 Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie (1244)
790000004 Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania (669)
800000004 Usługi edukacyjne i szkoleniowe (25482)
850000009 Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej (2741)
900000007 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne (7909)
920000001 Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe (5029)
980000003 Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste (547)