PARTNER PORTALU
  • BGK

Drezdenko: odpady powydobywcze dostaną drugie życie

  • AW    11 sierpnia 2017 - 06:50
Drezdenko: odpady powydobywcze dostaną drugie życie
Przepisy nakładają na posiadacza odpadów obowiązek ich odzysku lub unieszkodliwienia wyłącznie w obiekcie przystosowanym do składowania określonego rodzaju odpadów.(fot. mat. pras.)

Firma Eneris Surowce rozpocząła współpracę z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem przy zagospodarowaniu odpadów wydobywczych. Odzyskiwane odpady pochodzą z prac prowadzonych przez PGNiG przy otworze Grotów na terenie gminy Drezdenko.
Odzyskiwane odpady to zużyta płuczka wiertnicza i urobek skalny. Są produktem ubocznym prac prowadzonych w otworach wiertniczych. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo wytwarza odpady wydobywcze w trakcie prowadzenia wierceń poszukiwawczych oraz eksploatacyjnych. Rocznie na terenie województw lubuskiego, podkarpackiego oraz małopolskiego Eneris Surowce odzyskuje 15 tysięcy ton odpadów wydobywczych.

Według danych GUS, w wyniku poszukiwania, rozpoznawania, wydobywania, przeróbki i magazynowania kopalin ze złóż wytworzono w 2012 roku około 66 mln ton odpadów wydobywczych. Stanowią one ponad 50 proc. wszystkich odpadów wytwarzanych co roku w Polsce. Aktualne regulacje obligują polskich producentów do zagospodarowywania tego typu odpadów w pierwszej kolejności poprzez odzysk. Odpady mogą zostać przekazane do unieszkodliwienia tylko wtedy, gdy ich odzysk jest niemożliwy z powodu ograniczeń technologicznych bądź nie jest uzasadniony z przyczyn ekonomicznych.

Jak przypominała "Rzeczpospolita", zgodnie z unijnymi dyrektywami, odzysk odpadów to proces, którego głównym celem jest spełnienie użytecznego zadania polegającego na zastąpieniu przez odpady innych materiałów, które musiałyby zostać wykorzystane. Tym samym odzysk pozwala zachować zasoby naturalne.

Zagospodarowanie odpadów wydobywczych ze względu na ich masowość, a także niekorzystny wpływ, jaki mogą wywierać na środowisko oraz ludzi, stwarza wiele problemów. 

Przypomnijmy, znowelizowana w 2013 r. ustawa o odpadach wydobywczych nałożyła na posiadacza odpadów obowiązek ich odzysku lub unieszkodliwienia wyłącznie w obiekcie przystosowanym do składowania określonego rodzaju odpadów. Innymi słowy, firmy produkujące odpady przemysłowe, do których należą odpady wydobywcze, mają obowiązek ich zagospodarowania – samodzielnego bądź za pośrednictwem zewnętrznego podmiotu specjalizującego się w takich usługach.

Jednym z celów programu gospodarowania odpadami wydobywczymi jest racjonalne gospodarowanie nimi. Musi być ono uwzględnione już w momencie projektowania działalności wydobywczej.

Nowelizacja przewidziała prowadzenie konsultacji społecznych na etapie postępowania dot. wydania zezwolenia na prowadzenie "obiektu unieszkodliwiania obiektów wydobywczych". Konsultacje będą również przeprowadzane w przypadku zmiany zezwolenia. Nałożony został obowiązek m.in. udostępniania informacji o toczącym się postępowaniu, możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o miejscu, w którym jest ona wyłożona do wglądu.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (1)

  • obserwator1, 2017-08-11 09:04:17

    Treść komentarza zupełnie mija się z tytułem.