PARTNER PORTALU
  • BGK

Bliżej realizacji kolejnego odcinka Via Carpatia

  • bad    21 kwietnia 2017 - 16:56
Bliżej realizacji kolejnego odcinka Via Carpatia
S19 Stobierna - Rzeszów Fot. GDDKiA

Podkarpacki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ogłosił przetarg nieograniczony na wykonanie Koncepcji programowej dla 75 km odcinka drogi ekspresowej S19 w. Babica - Barwinek (granica państwa).
Przy ocenie ofert, oprócz kryterium ceny, będą brane pod uwagę także kryteria pozacenowe (40 punktów na 100 możliwych do uzyskania). Termin składania ofert mija 31 maja 2017 r.
Postępowanie przetargowe
Przetarg obejmuje wykonanie Koncepcji programowej z pełnym rozpoznaniem geologicznym budowy S19 na odc. w. Babica-Barwinek wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi. Zamówienie to zostało podzielone na 4 zadania:

* węzeł Babica bez węzła - węzeł Domaradz z węzłem, dł. ok. 23,5 km;
* węzeł Domaradz bez węzła – węzeł Miejsce Piastowe z węzłem, dł. ok. 22,7 km;
* węzeł Miejsce Piastowe bez węzła – węzeł Dukla z węzłem, dł. ok. 10,4 km;
* węzeł Dukla bez węzła – Barwinek (Granica Państwa), dł. ok. 18,3 km.

W ramach projektowanego odcinka przewiduje się wykonanie obiektów inżynierskich, w tym 3 tuneli o łącznej długości ok. 4,65 km (w zakresie zadania 1), 42 estakad o łącznej długości ok. 15,7 km, wiaduktów oraz przejść dla zwierząt. Droga będzie posiadać przekrój poprzeczny dwujezdniowy, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku.

Przebieg S19 będzie zgodny z przebiegiem wariantu, dla którego Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 6 listopada 2015 r. wydał decyzję środowiskową. Zakres planowanej inwestycji obejmuje drogę główną, drogi poprzeczne, węzły, MOP-y, obwody utrzymania, wiadukty, tunele, estakady, przepusty, przejścia dla zwierząt, usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną, wyposażenie techniczne drogi i tunelu oraz inne obiekty inżynierskie, urządzenia ochrony środowiska, infrastrukturę techniczną związaną i niezwiązaną z drogą, a także wszystkie inne obiekty niezbędne dla zapewnienia właściwej realizacji i eksploatacji drogi.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
  • 10.

    JUBILEUSZOWA EDYCJA 14-16 maja 2018, Katowice • Spodek i MCK • Metropolia GZM

Pobierz aplikację EEC
WIĘCEJ
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.