PARTNER PORTALU
  • BGK

14 kwietnia Dniem Ludzi Bezdomnych. Resort podkreśla rolę samorządów

  • PAP/JS    13 kwietnia 2018 - 21:00
14 kwietnia Dniem Ludzi Bezdomnych. Resort podkreśla rolę samorządów
Dzień Ludzi Bezdomnych to nieformalne święto zainicjowane przez Marka Kotańskiego, twórcę stowarzyszenia Monar i Ruchu Wychodzenia z Bezdomności Markot. (fot. pixabay.com)

Osoby bezdomne wymagają kompleksowej pomocy; wierzę, że dzięki wspólnemu zaangażowaniu i wrażliwości każda osoba potrzebująca pomocy ją otrzyma – powiedziała szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska w nawiązaniu do przypadającego 14 kwietnia Dnia Ludzi Bezdomnych.
Dzień Ludzi Bezdomnych to nieformalne święto zainicjowane przez Marka Kotańskiego, twórcę stowarzyszenia Monar i Ruchu Wychodzenia z Bezdomności Markot.

Resort podkreśla, że wychodząc naprzeciw potrzebom osób zmagających się z kryzysem bezdomności, niezbędne jest wdrażanie kompleksowych rozwiązań z zakresu pomocy osobom bezdomnym. "Wierzę, że dzięki wspólnemu zaangażowaniu i wrażliwości każda osoba potrzebująca pomocy otrzyma ją" - oceniła w piątek minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

MRPiPS podkreśla niezwykle ważny wymiar współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi w zapobieganiu i przeciwdziałaniu bezdomności. Przypomina, że wspiera samorządy m.in. poprzez program "Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym", w ramach którego najlepsze działania ukierunkowane na przeciwdziałanie bezdomności i pomoc bezdomnym otrzymują dodatkowe pieniądze.

Istotne wsparcie, jak wskazuje MRPiPS, stanowi również resortowy program "Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Nowy wymiar 2020", w ramach którego corocznie ogłasza się konkursy skierowane m.in. do instytucji zatrudnienia socjalnego, a także do samorządów gmin i organizacji pozarządowych. Beneficjentami dofinansowanych projektów są również osoby bezdomne.

Ministerstwo podkreśla, że w ostatnim czasie wprowadzono znaczące zmiany odnośnie do zasad i form wsparcia. W noweli ustawy o pomocy społecznej wyodrębniono trzy rodzaje placówek udzielających schronienia osobom bezdomnym. Obok ogrzewalni, zapewniających interwencyjne schronienie, i noclegowni, oferujących głównie spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia, działają również schroniska, zakładające pracę z osobą bezdomną, która chce poprawić swoją sytuację życiową.

W ocenie MRPiPS na uwagę zasługuje to, że uchwalona ostatnio nowelizacja ustawy o pomocy społecznej wprowadziła dodatkowy typ placówki: schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, które zapewni tymczasowe schronienie osobom bezdomnym niezdolnym do samoobsługi, ale nie wymagającym całodobowej opieki, a jedynie częściowej, tymczasowej pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych i opieki higienicznej.

Ministerstwo wskazuje, że ważną rolę w systemie wsparcia osób bezdomnych stanowi również pomoc doraźna, świadczona m.in. przez jadłodajnie, łaźnie, pralnie oraz punkty wydawania żywności i odzieży.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.