PARTNER PORTALU
  • BGK

500 plus i ustawa żłobkowa do zmiany? Rząd zdecyduje co dalej z projektem

  • aw/PAP    5 czerwca 2017 - 13:38
500 plus i ustawa żłobkowa do zmiany? Rząd zdecyduje co dalej z projektem
Projekt ma też doprecyzować niektóre przepisy ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (fot.pixabay)

Projekt wprowadza zmiany przede wszystkim w ustawach: o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, o Karcie Dużej Rodziny.
• Uszczelnienie systemu, by nie dochodziło do wyłudzania świadczenia 500 plus, gdy ono nie przysługuje, oraz ułatwienia w tworzeniu żłobków - to niektóre ze zmian przewidzianych w projekcie ustawy, którym we wtorek (6 czerwca) ma zająć się rząd.

 • Przygotowany przez resort rodziny, pracy i polityki społecznej projekt nowelizacji niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin to efekt przeglądu systemu wsparcia rodzin, do którego zobowiązała rząd ustawa wprowadzająca program "Rodzina 500 plus".

• Rząd zajmie się też tzw. ustawa żłobkowa i Kartą Dużej Rodziny.

 

500 plus - jakie zmiany?

Projekt ma m.in. wyeliminować niepożądane zjawiska, które zaobserwowano w trakcie pierwszego roku realizacji programu "Rodzina 500 plus", takie jak: dopasowywanie dochodu do kryterium uprawniającego do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko, niezgodne ze stanem faktycznym deklarowanie samotnego wychowywania dziecka, deklarowanie zaniżonego dochodów oświadczeniach składanych przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, rozliczające się w formie karty podatkowej lub ryczałtu ewidencjonowanego.

Dodatkowo, projekt ma doprecyzować niektóre przepisy ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, np. dotyczące ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na dzieci pozostające pod opieką naprzemienną rodziców nietworzących rodziny. Projekt ma także ujednolicić i doprecyzować przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Projekt ma m.in. wyeliminować praktyki dopasowywania dochodu do kryterium przez rozwiązywanie stosunku pracy, a następnie ponowne jego nawiązywanie z tym samym pracodawcą na innych warunkach. W takich sytuacjach nie będzie można stosować przepisów dotyczących utraty i uzyskania dochodu. Z danych MRPiPS wynika, że w ostatnim kwartale 2016 r. składano miesięcznie przeciętnie ok. 40 tys. wniosków o świadczenie wychowawcze, co przekracza liczbę urodzeń i szacowanej liczby dzieci uprawnionych do świadczenia w tym okresie (33 tys. urodzeń miesięcznie, przy liczbie uprawnionych ok. 18 tys.).

Inna z zaproponowanych w projekcie zmian ma związek z napływającymi do MRPiPS sygnałami o przypadkach składania przez rodziców dziecka, którzy nie są małżeństwem, niezgodnych ze stanem faktycznym oświadczeń, że są osobami samotnie wychowującymi dziecko, przede wszystkim w celu wyłączenia dochodu drugiego z rodziców. Projekt przewiduje wprowadzenie dla osoby deklarującej samotne wychowywanie dziecka, wymogu ustalenia alimentów na rzecz dziecka od drugiego rodzica.

By uniknąć opóźnień

W projekcie zaproponowano też zmiany w organizacji sposobu rozpatrywania spraw z zakresu unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

MRPiPS podkreśla, że wciąż występują bardzo duże opóźnienia w realizacji wniosków o świadczenia wychowawcze przez marszałków województw w tego rodzaju sprawach (na koniec 2016 r., spośród 57,4 tys. wniosków o świadczenie wychowawcze oczekujących na rozpatrzenie 70 proc. to wnioski u marszałków województw).

REKLAMA
×
  • 10.

    JUBILEUSZOWA EDYCJA 14-16 maja 2018, Katowice • Spodek i MCK • Metropolia GZM

Pobierz aplikację EEC
WIĘCEJ
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.