PARTNER PORTALU
  • BGK

500 plus: Nie chcesz przerwy w świadczeniu, złóż wniosek do końca października

  • KDS    24 października 2017 - 09:07
500 plus: Nie chcesz przerwy w świadczeniu, złóż wniosek do końca października
Do końca sierpnia 2017 wsparciem z programu „Rodzina 500 plus” objętych było prawie 4 mln dzieci (fot. pixabay.com)

Rodziny korzystające z programu Rodzina 500 plus, jeśli chcą otrzymać pieniądze także w listopadzie i kolejnych miesiącach, muszą złożyć wniosek do końca października. Bez tego stracą ciągłość w pobieraniu świadczenia.
• Zostały ostatnie dni na złożenie wniosków o przyznanie 500 plus na nowy okres rozliczeniowy. 

• Jeśli nie zrobimy tego do końca października, musimy liczyć się z przerwą w otrzymywaniu wsparcia. 

• Dokładniejszej weryfikacji podlegają wnioski złożone przez rodziny, w których jedna osoba mieszka lub pracuje za granicą. 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przypomina o zbliżającym się terminie składania wniosków na nowy okres rozliczeniowy. Rodziny, które nie chcą mieć przerwy w otrzymywaniu 500 zł na dziecko, mają ostatnie dni na dostarczenie potrzebnych dokumentów.

- Jeżeli złożymy je w październiku, to mamy gwarancję otrzymania 500+ na cały okres świadczeniowy - wyjaśniają w resorcie rodziny. To spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłata za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia. 

Co, jeśli dokumenty złożymy później? Wtedy musimy liczyć się z tym, że prawo do świadczenia wychowawczego otrzymamy od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu świadczeniowego.

Przykładowo, gdy wniosek zostanie złożony w listopadzie, wsparcie zostanie wypłacone do 31 stycznia następnego roku. Jednak na wyrównanie za październik nie ma co liczyć. 

Przypomnijmy, że wniosek o 500+ można złożyć osobiście w gminie, w której mieszkamy, wysłać pocztą czy wypełnić online. W tym ostatnim przypadku do wyboru są cztery kanały. Wśród nich: ministerialny portal Emp@tia, obywatel.gov.pl, PUE ZUS – Platformę Usług Elektronicznych ZUS oraz bankowość elektroniczna.

Większa kontrola

Rodziny, w których jeden bądź więcej członków rodziny, starających się o 500 plus, mieszka lub pracuje za granicą, muszą liczyć się z dłuższą procedurą przyznawania wsparcia. Dotyczy to także rodziców rozwiedzionych lub żyjących w związkach partnerskich. Złożone przez nich wnioski trafiają do rozpatrzenia przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa. 

- Przepisy unijne nie pozwalają na pobieranie świadczeń rodzinnych równocześnie w różnych krajach. Jeśli ktoś korzysta już ze świadczenia o podobnym charakterze za granicą, nie otrzyma go w Polsce - wyjaśniają w resorcie rodziny. 

System koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego ma zapobiegać jednoczesnemu pobieraniu pełnej kwoty świadczeń o charakterze rodzinnym na te same dzieci w dwóch państwach w tym samym okresie. Funkcjonuje już od dnia wejścia Polski do UE, to jest od ponad 11 lat.

Świadczenie wychowawcze („500+”) wchodzi w zakres klasycznej definicji świadczeń rodzinnych, koordynowanych w ramach Unii Europejskiej, EOG lub Szwajcarii.

- W takich przypadkach do ich wniosków mają zastosowanie unijne przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Tymi sprawami zajmują się Marszałkowie Województw poprzez Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej (ROPS), będące jednostkami im bezpośrednio podległymi. W Polsce funkcjonuje 16 ośrodków, po jednym w każdym województwie - informują w MRPiPS. - Gdy rodzic przebywa w innym państwie UE i złoży tam wniosek o świadczenia rodzinne, tamtejszy organ informuje o tym fakcie marszałków województw w Polsce. Marszałek zaś przekazuje te informacje do właściwej gminy - precyzują. 

Osoby, które pobierają świadczenia rodzinne za granicą i w Polsce muszą pamiętać, że trzeba będzie zwrócić przyznane pieniądze, wraz z odsetkami w Polsce lub za granicą.

Które świadczenie pierwsze?

Jak tłumaczą urzędnicy, w pierwszej kolejności świadczenia przyznawane są z tytułu zatrudnienia lub pracy na własny rachunek, w drugiej kolejności - z tytułu otrzymywania emerytury lub renty i w ostatniej - na podstawie miejsca zamieszkania. Państwo mające pierwszeństwo wypłaca pełną kwotę świadczeń rodzinnych - po spełnieniu kryteriów przewidzianych w jego ustawodawstwie, natomiast drugie państwo wypłaca dodatek dyferencyjny. 

Jest to kwota wynosząca różnicę między wysokością świadczeń, w przypadku, gdy ich wysokość w drugim państwie przewyższa sumę świadczeń w pierwszym państwie – tak, aby osoba zainteresowana otrzymała najwyższą możliwą kwotę świadczeń przewidzianą
w ustawodawstwie jednego z państw członkowskich.

REKLAMA
×
  • 10.

    JUBILEUSZOWA EDYCJA 14-16 maja 2018, Katowice • Spodek i MCK • Metropolia GZM

Pobierz aplikację EEC
WIĘCEJ
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.