PARTNER PORTALU
  • BGK

500 z mniejszym plusem, ale zasiłki rodzinne i wychowawcze po nowemu

  • Michał Nowak    2 listopada 2016 - 09:51
500 z mniejszym plusem, ale zasiłki rodzinne i wychowawcze po nowemu
Wiceminister w resorcie pracy Bartosz Marczuk wylicza, ile samorządy otrzymają na obsługę 500 plus w przyszłym roku (fot. mpips,gov.pl)

• Zmniejszenie prowizji za obsługę programu Rodzina 500 plus utrudni gminom jego realizację w przyszłym roku - z taką interpelacją zwróciła się posłanka Joanna Fabisiak do resortu rodziny, pracy i polityki społecznej.
• W odpowiedzi, Bartosz Marczuk, podsekretarz stanu w ministerstwie pracy wyliczył, ile środków otrzymają gminy na obsługę programu w przyszłym roku i zdradził, że resort pracuje nad nowym sposobem finansowania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i wychowawczych.




Posłanka Joanna Fabisiak z PO zwraca uwagę, że obsługą programu 500 plus zajmują się w ramach zadania zleconego w 90 proc. gminy. Za ustalanie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłatę gmina otrzymuje w tym roku prowizję w wysokości 2 proc., a od przyszłego roku w wysokości 1,5 proc. Posłanka zwraca uwagę, że zmniejszenie środków na obsługę tego zadania może spowodować problemy, gdy trzeba będzie przyjmować wnioski od nowa.

- Gminy muszą mieć fundusze na utrzymanie stanowisk pracy, czynsz, media, papier, materiały biurowe, komputery dostosowane do programu, korespondencję, a także na zatrudnienie dodatkowych pracowników na okres wzmożonej pracy przy przyjmowaniu wniosków. Przykładowo, w Warszawie aktualnie wypłacane jest świadczenie wychowawcze dla 116 777 dzieci. Kwota 10,5 mln zł planowana na to zadanie w przyszłym roku, jak szacuje urząd, zabezpieczy jedynie podstawowe zatrudnienie pracowników realizujących 500 plus. Zabraknie na sfinansowanie zakupu materiałów biurowych, tonerów, koszty wysyłki, mediów – wylicza Fabisiak i dodaje, że kwota ta nie wystarczy na dodatkowe zatrudnienie pracowników na okres wzmożonej pracy (sierpień-październik) związanej z przyjmowaniem wniosków i przygotowaniem decyzji oraz wypłatą świadczeń.

Czytaj też: CBOS zapytał o efekty programu Rodzina 500 plus

Wiceminister w resorcie pracy Bartosz Marczuk odpowiada, że na program 500 plus samorządy otrzymały w 2016 r. 337 mln zł. W kwocie tej były przewidziane środki na wdrożenie ustawy. Natomiast w 2017 r. samorządy otrzymają 334 mln zł. W opinii MRPiPS są to środki wystarczające.

Marczuk dodał, że do resortu docierały sygnały, iż przysługujące gminom środki z budżetu państwa na obsługę innych ustaw, takich jak ustawa o świadczeniach rodzinnych są niewystarczające, zaś gminy do realizacji tych zadań zmuszone są niekiedy angażować środki własne.

- Prowadzone przez MRPiPS analizy w tym zakresie potwierdzały fakt występowania takiego zjawiska, ale w odniesieniu do części gmin. Niektóre gminy nie wykorzystywały w pełni przysługujących im środków na obsługę wyżej wymienionych zadań w ramach przysługującego im 3-procentowego odpisu na koszty obsługi – zaznacza Marczuk.

Czytaj też: Obligacje zamiast pieniędzy z 500 plus od października

Wiceminister podkreślił również, że procedura prowadzenia postępowań w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego jest zdecydowanie prostsza, a w konsekwencji istotnie mniej kosztochłonna niż procedura ustalania prawa do świadczeń rodzinnych (biorąc pod uwagę fakt, że nie będzie ustalany dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie w przypadku rodzin wnioskujących o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci), a przekazane gminom środki na obsługę ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci są wyższe, niż te przekazane na obsługę świadczeń rodzinnych.

Marczuk podkreślił również, że w resorcie trwają prace nad nowym, uniwersalnym sposobem finansowania zadania koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego.

Główne założenia nowego finansowania są następujące:

1. Proponuje się wycenienie sprawy na konkretną kwotę w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego niezależnie od tego, czy dotyczy świadczeń rodzinnych, czy świadczenia wychowawczego.
2. Jeżeli rodzina będzie ubiegała się zarówno o świadczenia rodzinne, jak i o świadczenie wychowawcze, to z punktu widzenia finansowania sytuacja taka traktowana będzie jako jedna sprawa.
3. Przewiduje się trzy rodzaje spraw:

- sprawy dotyczące wyłącznie świadczeń rodzinnych finansowane ze środków na koordynację świadczeń rodzinnych,
- sprawy dotyczące wyłącznie świadczenia wychowawczego finansowane ze środków na koordynację świadczenia wychowawczego,
- sprawy dotyczące obu tych świadczeń finansowane ze środków na koordynację świadczeń rodzinnych i ze środków na koordynację świadczenia wychowawczego.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!






×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.