PARTNER PORTALU
  • BGK

500 zł na dziecko, Śląsk: Samorząd musiał przesunąć pieniądze z innego zadania, by sfinansować 500 plus

  • PAP/AT    25 maja 2016 - 11:00
500 zł na dziecko, Śląsk: Samorząd musiał przesunąć pieniądze z innego zadania, by sfinansować 500 plus
Zadanie zlecone związane z obsługą tych spraw jest finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa (fot.slaskie.pl/Tomasz Żak)

Zarząd woj. śląskiego poinformował nadzwyczajnej sesji sejmiku, że choć wojewoda śląski przekazał środki na realizację części programu 500 plus przez samorządową instytucję, o taką samą kwotę zmniejszył dotację na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych.
Przedstawiciele PiS mówili, że jest im przykro, że samorząd woj. śląskiego ma problemy - w przeciwieństwie do samorządów gminnych - z obsługą programu 500 plus.

Nadzwyczajna środowa sesja Sejmiku Woj. Śląskiego miała dotyczyć zabezpieczenia środków na realizację części programu 500 plus przez instytucję samorządu woj. śląskiego (chodzi o część procedur programu obejmującą sytuację, gdy dziecko lub rodzic są poza krajem). Miało to nastąpić poprzez zmiany w budżecie oraz wieloletniej perspektywie finansowej woj. śląskiego.

Na początku sesji członek zarządu woj. śląskiego Kazimierz Karolczak poinformował jednak, że choć do czasu zwołania sesji nie było decyzji wojewody ws. zabezpieczenia środków na koordynację świadczeń wychowawczych, w międzyczasie decyzja wpłynęła - w związku z czym przewidziane uchwały finansowe stały się bezprzedmiotowe. W to miejsce - po zmianie porządku obrad - Karolczak przedstawił informację nt. powstałego problemu.

Czytaj też: Ludzie będą zadowoleni z 500 plus dopóki nie odczują skutków w kieszeniach

"Decyzja wojewody co prawda rozwiązuje problem programu 500 plus, ale stwarza problem duży w zupełnie innym miejscu" - podkreślił członek zarządu woj. śląskiego.

Jak przypomniał, samorząd województwa podejmuje działania w zakresie zadania zleconego - koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Od 1 kwietnia ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zaangażowała w obsługę programu instytucje marszałkowskie w sytuacji, gdy osoba uprawniona do świadczeń lub członek rodziny są poza granicami kraju (w państwie, w którym obowiązują przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego).

Ustawa wskazuje marszałkowskie instytucje (w praktyce są to np. regionalne ośrodki pomocy społecznej) jako właściwe do wydawania decyzji ws. świadczenia wychowawczego (środków 500 plus) w związku z udziałem Polski w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Regionalne instytucje prowadzą tu całość postępowania, w tym m.in. ustalają prawo do świadczenia, co wymaga wymiany danych z innymi podmiotami zagranicznymi.

W przypadku woj. śląskiego instytucją właściwą jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, obsadzony obecnie przez 21,5 etatów. Oprócz 500 plus zajmuje się: zasiłkami rodzinnymi wraz z dodatkami, świadczeniami rodzicielskimi, świadczeniami pielęgnacyjnymi, zasiłkami pielęgnacyjnymi oraz specjalnymi zasiłkami opiekuńczymi - koordynując te świadczenia z innymi państwami, gdy jeden z rodziców przebywa poza granicami.

W 2015 r. było to 11820 spraw, a od 1 stycznia do 30 kwietnia br. wpłynęło 4105 spraw, w tym 915 wniosków. W tym okresie wydano 1126 decyzji administracyjnych i 271 postanowień. Na 24 maja br. w dziele koordynacji systemów zabezpieczenia w toku pozostawało 8299 spraw.

Zadanie zlecone związane z obsługą tych spraw jest finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Na ten rok przekazana przez wojewodę pierwotna dotacja wyniosła 1,753 mln zł; jej szacunkowe wykorzystanie za 5 miesięcy wyniosło 720 tys., czyli ponad 40 proc.

W związku z wejściem w życie ustawy wprowadzającej 500 plus ośrodek wyliczył swoje koszty z tym związane na 708 tys. zł rocznie (to m.in. dodatkowe 10 etatów, urządzenie stanowisk pracy, materiały i wyposażenie). Do 24 maja do ROPS wpłynęły 1933 wnioski o ustalenie prawa do świadczenia 500 plus przekazane przez gminy.

REKLAMA
×
  • 10.

    JUBILEUSZOWA EDYCJA 14-16 maja 2018, Katowice • Spodek i MCK • Metropolia GZM

Pobierz aplikację EEC
WIĘCEJ
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.