PARTNER PORTALU
  • BGK

Afera reprywatyzacyjna: Sprawami reprywatyzacji zajmą się trzy zespoły prokuratorskie

  • pt/pap    2 września 2016 - 13:29
Afera reprywatyzacyjna: Sprawami reprywatyzacji zajmą się trzy zespoły prokuratorskie
Zarządzenia w sprawie powołania tych zespołów zostały podpisane w czwartek po południu" - powiedział prok. Maciej Kujawski z PK (fot.pk.pl)

Trzy zespoły prokuratorskie - po jednym w prokuraturach regionalnych we Wrocławiu i Warszawie, oraz zespół koordynujący w Prokuraturze Krajowej - zajmą się sprawami reprywatyzacyjnymi ze stolicy - poinformowała Prokuratura Krajowa.
Zespoły zostały powołane na polecenie ministra sprawiedliwości-prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry. "Zarządzenia w sprawie powołania tych zespołów zostały podpisane w czwartek po południu" - powiedział prok. Maciej Kujawski z PK.

Zespół prokuratorów w Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu został utworzony "do przeprowadzenia śledztw dotyczących niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych oraz wyłudzeń dokonanych w związku z tzw. reprywatyzacją nieruchomości w Warszawie". Jak poinformowała PK w skład tego zespołu weszło sześciu prokuratorów i pięciu funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Z kolei zespół prokuratorów w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie został powołany do zbadania postępowań prowadzonych w warszawskich prokuraturach od początku 1999 r. do 30 sierpnia 2016 r., które "zostały zakończone decyzjami o odmowie wszczęcia, o umorzeniu lub zawieszeniu w sprawach dotyczących tzw. reprywatyzacji nieruchomości w Warszawie".

"Przedmiotem lustracji będzie kontrola prawidłowości prowadzenia i zakończenia poszczególnych spraw, a w szczególności kompletności zgromadzonego materiału dowodowego" - zaznaczyła PK. Jak poinformowała, w skład tego zespołu wchodzi 11 prokuratorów z warszawskiej prokuratury regionalnej.

Zespół koordynujący

"Jednocześnie w Prokuraturze Krajowej, na polecenie prokuratora generalnego, został powołany zespół koordynujący wszystkie działania podejmowane w sprawach związanych z tzw. reprywatyzacją nieruchomości" - dodano w komunikacie PK.

Na czele zespołu koordynującego stanął prokurator krajowy Bogdan Święczkowski. "W jego skład wchodzą natomiast doświadczeni prokuratorzy specjalizujący się w różnych dziedzinach prawa, nie tylko karnego, ale także cywilnego, administracyjnego i gospodarczego" - zaznaczyła PK.

Centralne Biuro Antykorupcyjne od kwietnia br. kontroluje decyzje reprywatyzacyjne w Warszawie. Kontrola dotyczy prawidłowości decyzji z lat 2010-16, głównie co do zwrotów gruntów warszawskich i nieruchomości przejętych dekretem Bieruta z 1945 r. Kontrolą objęto m.in. dokumentację dotyczącą postępowań administracyjnych prowadzonych przez Biuro Gospodarki Nieruchomościami dotyczących nieruchomości, m.in. w Śródmieściu.

Do Wrocławia z Prokuratury Okręgowej w Warszawie zostało przekazanych dziewięć postępowań dotyczących nieruchomości warszawskich. Dotyczą one m.in. nieruchomości przy ul. Chmielnej 70 - obecnie Plac Defilad 1 - oraz ul. Kazimierzowskiej 34.

Prokuratorzy badają, czy usiłowano doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez wprowadzenie w błąd, co do praw do spadku po byłych właścicielach nieruchomości. Badana jest również prawidłowość działania funkcjonariuszy publicznych między innymi z Biura Gospodarki Nieruchomości Urzędu m. st. Warszawy, czy z Ministerstwa Finansów. Postępowania dotyczą różnych okresów.

Rzeczywisty stan prawny

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu złożyła do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa wniosek o wpisanie ostrzeżenia o niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Chodzi o zwróconą w ramach reprywatyzacji działkę przy Placu Defilad w Warszawie.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.