PARTNER PORTALU
  • BGK

Aktywny samorząd: Miliony na wsparcie niepełnosprawnych

  • bad    2 lutego 2018 - 13:52
Aktywny samorząd: Miliony na wsparcie niepełnosprawnych
Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie ustala realizator programu, czyli samorząd powiatowy (fot. Pixabay)

Rusza program „Aktywny samorząd”, będący wsparciem niepełnosprawnych. Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie ustala realizator programu, czyli samorząd powiatowy.
  • Zarząd PFRON przyjął kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 roku.
  • Przyjmowanie przez Fundusz wystąpień powiatów o przyznanie środków finansowych na realizację programu wsparcia dla osób niepełnosprawnych Fundusz potrwa do końca lutego.
  •  Głównym celem programu "Aktywny samorząd" jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. 

 

„Aktywny samorząd” składa się z dwóch modułów. Pierwszy z nich dzieli się na obszary i zadania. Zakłada m.in. pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B, pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym czy pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej – dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką.

Czytaj też: PSL alarmuje: Blisko 350 tys. rodzin straciło pomoc finansową z 500 plus

Moduł II programu „Aktywny samorząd” przewiduje natomiast pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub szkole wyższej, a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

W 2018 roku kwota dofinansowania kosztów nauki na semestr/półrocze wynosi w przypadku:

1. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1000 zł,

2. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego– do 4000 zł,

3. opłaty za naukę (czesne) – wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów; dofinansowanie powyżej kwoty 3000 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

Czytaj też: "Za życiem": Tyle rodzin skorzystało już z programu

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony nie więcej niż o:

1. 700 zł – w sytuacjach, które określi samorząd powiatowy,

2. 500 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,

3. 300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna posiada Kartę Dużej Rodziny,

4. 300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki,×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.