PARTNER PORTALU
  • BGK

Białymstok: Sąd ponownie zajmie się sprawą wygaszenia mandatu wójta Dziadkowic

  • PAP/AT    17 maja 2018 - 13:52
Białymstok: Sąd ponownie zajmie się sprawą wygaszenia mandatu wójta Dziadkowic
Nie doszło do prawomocnego wygaszenia mandatu wójta Dziadkowic (fot.shutterstock)

Wojewódzki sąd administracyjny jeszcze raz zajmie się skargą wójta Dziadkowic na postanowienie komisarza wyborczego o stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu.
  • Nie doszło do prawomocnego wygaszenia mandatu wójta Dziadkowic (Podlaskie).
  • NSA zdecydował bowiem, że wojewódzki sąd administracyjny powinien jeszcze raz zająć się skargą samorządowca na postanowienie komisarza wyborczego o stwierdzeniu takiego wygaśnięcia.
  • Wyrok zapadł po kilku latach procesu.

Podstawą utraty prawa wybieralności przez wójta Dziadkowic Mariana Skomorowskiego jest prawomocny wyrok za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego, który zapadł wobec niego w grudniu 2017 roku.

Sąd Okręgowy w Białymstoku utrzymał wtedy karę półtora roku więzienia w zawieszeniu, grzywny i 2-letniego zakazu sprawowania urzędu za przekroczenie uprawnień wynikających ze sprawowanej funkcji. W zarzutach chodziło m.in. o dysponowanie samochodem straży pożarnej oraz do przewozu osób niepełnosprawnych; dotyczyły lat 2004-2011.

Wyrok zapadł po kilku latach procesu. Dwa razy wyrok I instancji był bowiem uchylany w postępowaniu odwoławczym; pierwszy był skazujący, w drugim zapadło częściowe uniewinnienie, częściowe umorzenie ze względu na niską szkodliwość społeczną czynów.

W związku z tym wyrokiem, na początku tego roku komisarz wyborczy wydał postanowienie o stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu samorządowca.

Jest ono zaskarżalne do sądu administracyjnego i wójt skorzystał z tej drogi. Za pośrednictwem komisarza wyborczego w Białymstoku, jego skarga trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w tym mieście. Jeszcze w lutym WSA skargę jednak odrzucił. Nie rozpoznawał jej pod względem merytorycznym, bo nie została ona podpisana przez skarżącego.

Od tego postanowienia wójt Dziadkowic złożył zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ten zaskarżone postanowienie sądu wojewódzkiego uchylił - poinformowały PAP służby prasowe NSA.

Jak wynika z udostępnionego PAP w czwartek uzasadnienia, sąd ów ocenił, że - co prawda - wójt został wezwany do usunięcia braków formalnych i podpisania skargi, ale w terminie 3 dni od doręczenia mu wezwania, podczas gdy termin ustawowy jest 7-dniowy i nie podlega ani skróceniu, ani wydłużeniu.

"Jakiekolwiek powody, w tym m.in. zbliżający się termin rozprawy, nie mogą przekreślić prawa skarżącego na uzupełnienie braku formalnego skargi w zakreślonym przez ustawodawcę terminie. Przyjęcie odmiennego poglądu powodowałoby ograniczenie przysługującego jednostce prawa do sądu" - uzasadnił NSA, który skargę wójta Skomorowskiego rozpoznawał na posiedzeniu niejawnym.

Uznał jednocześnie, że w tej sytuacji wezwanie skarżącego, by w terminie 3-dniowym dopełnił formalności, należało uznać za wadliwe i sprawę przekazał WSA w Białymstoku do ponownego rozpoznania.

Cała procedura oznacza, że postanowienie komisarza wyborczego wciąż nie jest prawomocne.

Zgodnie z Kodeksem wyborczym, jeśli postanowienie komisarza o wygaszeniu mandatu wójta zostało zaskarżone do sądu administracyjnego, wybory przedterminowe zarządza się i przeprowadza w ciągu 60 dni od uprawomocnienia się wyroku sądu oddalającego taką skargę.

Ustawa o samorządzie gminnym precyzuje jednak, że jeśli do zakończenia kadencji jest mniej niż pół roku, wyborów przedterminowych nie przeprowadza się. Jeśli do końca kadencji wójta zostało między 12 a 6 miesięcy (taka sytuacja ma miejsce obecnie, wybory samorządowe odbędą się jesienią tego roku) - wyborów również nie przeprowadza się, jeśli w ciągu 30 dni od prawomocnego wyroku rada gminy podejmie stosowną uchwałę o nieprzeprowadzaniu wyborów.

Wówczas do końca kadencji gminą zarządza komisarz powołany przez premiera, na wniosek wojewody.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
  • 10.

    JUBILEUSZOWA EDYCJA 14-16 maja 2018, Katowice • Spodek i MCK • Metropolia GZM

Pobierz aplikację EEC
WIĘCEJ
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.