PARTNER PORTALU
  • BGK

BOS: Polacy o sytuacji w kraju: 33 proc. dobra, 47 proc. zła

  • pt/pap    17 czerwca 2016 - 15:01
BOS: Polacy o sytuacji w kraju: 33 proc. dobra, 47 proc. zła
Od maja nieco zmniejszył się krytycyzm w ocenie ogólnej sytuacji w Polsce (fot.fotolia)

33 proc. Polaków ocenia, że sytuacja w naszym kraju zmierza w dobrym kierunku, przeciwnego zdania jest 47 proc., zaś 20 proc. nie ma wyrobionej opinii – wynika z czerwcowego badania CBOS.
W sondażu wskazano, że w czerwcu większość wskaźników kształtuje się na poziomie podobnym jak przed miesiącem.

CBOS podaje, że od maja nieco zmniejszył się krytycyzm w ocenie ogólnej sytuacji w Polsce, nieco gorsze niż miesiąc temu są natomiast oceny sytuacji materialnej badanych, jakości ich życia oraz kondycji zakładów pracy, w których są zatrudnieni; zarazem jednak przewidywania w tych wymiarach są nieco mniej pesymistyczne niż w maju.

CBOS ocenia, że zmniejszył się nieco krytycyzm w ocenie ogólnej sytuacji w kraju. W porównaniu z majem odsetek dobrze oceniających jej rozwój wzrósł z 30 do 33 proc., zaś liczba osób nastawionych negatywnie spadła z 51 do 41 proc.

W analogicznym okresie - w czerwcu 2015 r. - pozytywnie o sytuacji w kraju wypowiadało się 27 proc. badanych, negatywnie 51 proc., a zdania nie miało 22 proc.

Najbardziej niezadowoleni z kierunku rozwoju sytuacji w Polsce są respondenci określający swoje poglądy polityczne jako lewicowe (74 proc.) lub centrowe (57 proc.), niepraktykujący religijnie (60 proc.) albo sporadycznie uczestniczący w mszach i nabożeństwach (63 proc.), najlepiej wykształceni (60 proc.), uzyskujący najwyższe dochody per capita (58 proc.) i mieszkający w miastach liczących od 20 tys. do 100 tys. ludności (58 proc.).

W potencjalnych elektoratach partyjnych zadowolenie z rozwoju sytuacji w kraju przeważa nad niezadowoleniem wśród zdeklarowanych wyborców PiS (75 proc. opinii pozytywnych). Najbardziej krytyczni w swoich ocenach są wyborcy PO (81 proc. opinii negatywnych) oraz Nowoczesnej (78 proc.).

Opinie o sytuacji politycznej w Polsce są zbliżone do ubiegłomiesięcznych. W większości grup społeczno-demograficznych sytuacja na polskiej scenie politycznej postrzegana jest najczęściej jako przeciętna (ani dobra, ani zła - 36 proc.) lub negatywna (43 proc.); 15 proc. badanych uznaje ją za dobrą; 6 proc. nie ma zdania.

W analogicznym okresie 2015 r. sytuację polityczną w Polsce dobrze oceniało 9 proc. respondentów, przeciętnie - 35 proc., a źle - 51 proc.; 5 proc. nie miało zdania.

Oceny sytuacji gospodarczej w Polsce również zmieniły się w ostatnim miesiącu w niewielkim stopniu. O 2 punkty procentowe (do 24 proc.) wzrósł odsetek negatywnych opinii na ten temat, przy praktycznie niezmienionym odsetku ocen pozytywnych (29 proc.).

Od maja pozytywne oceny poziomu życia badanych i ich rodzin spadły z 58 do 52 proc. Zwiększyła się jednocześnie grupa osób, które twierdzą, że im i ich rodzinom żyje się przeciętnie (z 34 proc. do 40 proc.). Odsetek respondentów niezadowolonych z jakości życia swojego i swojej rodziny nie uległ zmianie (8 proc.).

Oceny warunków materialnych gospodarstw domowych są gorsze niż przed miesiącem. Obecnie badani niemal równie często określają je jako dobre (46 proc., spadek o 5 punktów procentowych), co jako przeciętne (45 proc., wzrost o 6 punktów). Od maja praktycznie nie zmienił się natomiast odsetek respondentów twierdzących, że sytuacja materialna ich gospodarstw domowych jest zła (9 proc.).

Nieco gorsze niż w maju są opinie o sytuacji w zakładach pracy. Ubyło pracowników oceniających ją dobrze (o 4 punkty procentowe, do 59 proc.), a przybyło tych, którzy uważają, że jest ona przeciętna - ani dobra, ani zła (o 5 punktów, do 29 proc.).

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.