PARTNER PORTALU
 • BGK

CBA, Małopolska, Urząd Marszałkowski: 2 mln dotacji niezgodnie z prawem

 • pt/pap    25 listopada 2016 - 13:08
CBA, Małopolska, Urząd Marszałkowski: 2 mln dotacji niezgodnie z prawem
W połowie czerwca br. CBA rozpoczęło kontrole wydatkowania środków unijnych w 16 urzędach marszałkowskich w całej Polsce (fot.cba)

• Centralne Biuro Antykorupcyjne ujawniło fakty uzasadniające podejrzenie popełnienia przestępstwa niedopełnienia obowiązków przez pracowników urzędu marszałkowskiego województwa małopolskiego .
• Według CBA skutkowało to wypłatą blisko 2 mln zł nienależnego dofinansowania na projekt o charakterze muzealnym.
W połowie czerwca br. CBA rozpoczęło kontrole wydatkowania środków unijnych w 16 urzędach marszałkowskich w całej Polsce. Kontrolą objęte są określone przepisami prawa procedury podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie wsparcia finansowego udzielanego przez urzędy marszałkowskie w ramach wybranych programów operacyjnych na lata 2007-2013.

Zespół agentów CBA z Krakowa trafił także do tamtejszego Urzędu Marszałkowskiego. W wyniku kontroli ujawniono fakty oraz zabezpieczono dokumenty uzasadniające podejrzenie popełnienia przestępstwa niedopełnienia obowiązków przez pracowników urzędu i wprowadzenia w błąd przez przedstawicieli fundacji, co wg kontrolerów z CBA skutkowało wypłatą blisko 2 mln zł nienależnego, niezgodnego z prawem dofinansowania.

Sprawa dotyczy wykonania projektu "Otwarta twierdza … - etap I" w ramach Małopolskiego RPO na lata 2007- 2013 prowadzącego do udostępnienia dla mieszkańców i turystów terenów Fortu 44 Tonie, który wg ustaleń funkcjonariuszy CBA został zrealizowany nieprawidłowo, bez pozwolenia na budowę, wydatki były ponoszone niezgodnie z obowiązującymi procedurami i w niepełnym zakresie, terminy nie były zachowane, a jego cel nie został osiągnięty.

Na instytucję zarządzającą - urząd marszałkowski - został nałożony ustawowy obowiązek działania w sprawach realizacji programów finansowanych ze środków europejskich m.in. poprzez prowadzenie kontroli projektów, odzyskiwanie kwot podlegających zwrotowi oraz czuwanie nad prawidłowym przebiegiem realizacji projektu i weryfikowanie czy w całym okresie jego trwania był realizowany zgodnie z prawem oraz zasadami określonymi dla danego projektu.

Ustalenia CBA wskazują na brak wymaganego działania, tj. niedopełnienie obowiązków przez pracowników urzędu, co spowodowało, że wydatkowano środki publiczne w wysokości blisko 2 mln zł na projekt, który był realizowany niezgodnie z prawem i ostatecznie nie został zrealizowany.

Wedłu CBA zachodzi podejrzenie, że środki te zostały wydane w sposób niecelowy i niegospodarny ze szkodą dla interesu publicznego, przy czym jednocześnie korzyść z niedopełnienia przez pracowników urzędu odniósł beneficjent - fundacja, która projekt realizował niezgodnie z procedurami.

CBA wniosło do Prokuratury Okręgowej w Krakowie o powierzenie śledztwa do prowadzenia Delegaturze Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Krakowie.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (3)

 • Lim, 2017-01-22 11:45:55

  A kiedy CBA odwiedzi starostwo limanowskie? Starosta byl zatrudniony w spólce prywatnej i pelnił funkcjè starosty jednoczesnie.
 • oho, 2016-11-25 15:47:01

  Policja polityczna stwierdziła ; cel nie został osiągnięty !
 • apis, 2016-11-25 15:05:15

  Marszałkiem na pewno nie jest członek PiS i dlatego kontrola z góry przygotowanymi zarzutami.