PARTNER PORTALU
  • BGK

CBA: Śledztwo wobec Sławomira Sosnowskiego, marszałka lubelskiego

  • pt    1 września 2016 - 09:50
CBA: Śledztwo wobec Sławomira Sosnowskiego, marszałka lubelskiego
W połowie czerwca tego roku CBA jednocześnie rozpoczęło kontrole wydatkowania środków unijnych w 16 urzędach marszałkowskich w całej Polsce. (fot.cba.gov.pl)

• Są już pierwsze efekty rozpoczętych w połowie czerwca kontroli CBA u marszałków.
• Jest podejrzenie popełnienia przestępstwa przez marszałka województwa lubelskiego Sławomira Sosnowskiego oraz dyrektora Departamentu Rolnictwa i Środowiska.
• Zdaniem CBA, sześć grup producenckich za wiedzą marszałka pozyskało ponad 22 mln zł nienależnego dofinansowania.
W połowie czerwca tego roku CBA jednocześnie rozpoczęło kontrole wydatkowania środków unijnych w 16 urzędach marszałkowskich w całej Polsce. To pierwsza taka kontrola CBA.

Kontrolą objęte są określone przepisami prawa procedury podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie wsparcia finansowego udzielanego przez urzędy marszałkowskie w ramach wybranych programów operacyjnych na lata 2007-2013.

Zespół agentów CBA z Lublina trafił także do tamtejszego urzędu. Jak podaje CBA „już teraz ustalenia ich kontroli pozwoliły na sformułowanie i złożenie w prokuraturze zawiadomienia o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa przez marszałka oraz Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Środowiska".

Do zdarzeń będących podstawą tego zawiadomienia doszło w latach 2010-2013 i dotyczą one nieprawidłowości przy uznawaniu pojedynczych podmiotów za grupę producencką, dzięki czemu przyznawano nawet milionowe dofinasowania z UE.

Kontrola CBA wskazuje, że kilka spółek, wbrew przepisom i mimo jasnych informacji posiadanych przez urzędników o niespełnieniu przez nich minimalnych warunków ustawowych, uznawano w urzędzie marszałkowskim za grupę producencką.

Ustalenia agentów CBA z Lublina wskazują, że grupy te były sztucznie wykreowane celem dostosowania się do warunków i przepisów prawa wymaganych, aby otrzymać pieniądze, a nie miały na celu pożądanych koncentracji dostaw i umieszczania na rynku produktów wytwarzanych przez jej członków.

W jednym z takich przypadków, opisanym szczegółowo w zawiadomieniu przekazanym do prokuratury, CBA wskazuje, że marszałek Sławomir Sosnowski pełniąc wtedy funkcję wicemarszałka czterokrotnie nie dopełnił obowiązków, wydając decyzje w zakresie uznania grup producenckich, co umożliwiło uzyskanie nienależnego dofinansowania – korzyści majątkowej w wysokości ponad 22 mln przez spółki-grupy działające na rynku żywnościowym.

CBA podkreśla w zawiadomieniu, że marszałek Sosnowski musiał posiadać wiedzę, że podmioty te po uzyskaniu jego decyzji, będą ubiegały się o dodatkowe publiczne pieniądze.

Zawiadomienie dotyczy podejrzenia popełnienia przez Sławomira Sosnowskiego oraz wymienionego dyrektora przestępstwa niedopełnienia obowiązków i działania na szkodę interesu publicznego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez grupy producenckie.

Delegatura CBA w Lublinie, składająca zawiadomienie, wniosła do Prokuratury Regionalnej o powierzenie jej postępowania w całości.

Kontrole CBA w urzędach marszałkowskich obejmują m.in. przestrzeganie prawa zamówień publicznych, zasad konkurencyjności, dotrzymywanie harmonogramu realizacji projektu, weryfikację zmian w projekcie, poprawność dokonywania płatności, osiąganie wskaźników (czyli rezultatu i produktu) zadeklarowanych we wniosku o dofinansowanie czy weryfikację przedstawianych do refundacji kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem unijnym.

Jak podkreśla CBA, kompleksowe i systemowe działania kontrolne obejmują także osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji w instytucjach uczestniczących we wdrażaniu programu operacyjnego - od etapu samego podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu do weryfikacji wniosku o płatność.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (1)

  • Julek, 2016-09-01 21:19:04

    No i się zaczyna. Tylko czekać na pierwsze areszty "wydobywcze". A potem jeszcze parę takich ruchów i będzie pretekst, do wcześniejszych wyborów.