PARTNER PORTALU
  • BGK

CBOS: 63 proc. Polaków nie działa w żadnej organizacji obywatelskiej

  • pap/pt    28 stycznia 2016 - 16:23
CBOS: 63 proc. Polaków nie działa w żadnej organizacji obywatelskiej
Prawie dwie trzecie dorosłych Polaków (63 proc.) nie działa w żadnej organizacji o charakterze obywatelskim (www.hfhr.pl)

• Prawie dwie trzecie dorosłych Polaków (63 proc.) nie działa w żadnej organizacji o charakterze obywatelskim.
• Według badań CBOS, w stosunku do roku 2012 ogólny poziom aktywności w organizacjach obywatelskich wzrósł o 5 punktów procentowych.
Prawie dwie trzecie dorosłych Polaków (63 proc.) nie działa w żadnej organizacji o charakterze obywatelskim - wynika ze styczniowego sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS).

Mniej więcej co szósty respondent (16 proc.) deklaruje, że poświęca swój wolny czas na działalność społeczną w tego typu organizacji, co dwunasty (8 proc.) działa w dwóch organizacjach, a co ósmy (13 proc.) w trzech lub więcej.

Według badań CBOS, w stosunku do roku 2012 ogólny poziom aktywności w organizacjach obywatelskich wzrósł o 5 punktów procentowych, co oznacza, że obecnie jest najwyższy od 1998 roku - zarówno pod względem odsetka zaangażowanych Polaków, jak i liczby dziedzin, w jakich działają.

W ciągu ostatnich czterech lat - jak podkreśla CBOS - nie zmienił się zasadniczo odsetek respondentów angażujących się w działalność jednej lub dwóch organizacji, przybyło natomiast tych, którzy są aktywni w co najmniej trzech dziedzinach (wzrost wskazań o 5 punktów procentowych).

W ocenie CBOS, podobnie jak ogólne zaangażowanie w pracę na rzecz innych, działalność Polaków w organizacjach obywatelskich jest dość istotnie zróżnicowana społecznie. Wiąże się m.in. z poziomem wykształcenia, pozycją zawodową, sytuacją ekonomiczną respondentów i ich gospodarstw domowych, a także z wiekiem badanych, wielkością zamieszkiwanej miejscowości oraz religijnością mierzoną częstością uczestnictwa w praktykach religijnych.

Ponadprzeciętną aktywnością społeczną w ramach organizacji obywatelskich charakteryzują się przede wszystkim kadra kierownicza i specjaliści wyższego szczebla (aż 68 proc. badanych z tej grupy deklaruje, że poświęca swój czas na działalność w co najmniej jednej organizacji), a także uczniowie i studenci (56 proc.) oraz pracownicy administracyjno-biurowi (50 proc.).

Według badań CBOS, istotnie częściej niż inni aktywną przynależnością do organizacji obywatelskich cechują się również osoby praktykujące religijnie kilka razy w tygodniu (53 proc.), badani z wyższym wykształceniem (53 proc.), o najwyższych dochodach per capita (52 proc.), mieszkańcy największych miast (49 proc.), respondenci w wieku od 18 do 24 lat (44 proc.) oraz dobrze oceniający swoją sytuację materialną (44 proc.).

Z badań CBOS wynika też, że ci, którzy najchętniej uczestniczą w działalności grup o charakterze obywatelskim, zwykle też wykazują większe zaangażowanie niż pozostali.

Zgodnie z deklaracjami, w co najmniej trzech grupach lub stowarzyszeniach udziela się ponad jedna trzecia kadry kierowniczej i specjalistów wyższego szczebla (37 proc.) oraz praktykujących religijnie kilka razy w tygodniu (35 proc.), niemal jedna trzecia osób z wyższym wykształceniem (30 proc.) oraz około jednej czwartej mieszkańców największych miast (25 proc.), uczniów i studentów (24 proc.), osób o najwyższych dochodach per capita (23 proc.) oraz pracowników średniego szczebla, w tym techników (21 proc.).×
KOMENTARZE (1)