PARTNER PORTALU
  • BGK

Czy nowe przepisy zwiększą udział obywateli w sprawowaniu władzy?

  • bad    5 lutego 2018 - 11:52
Czy nowe przepisy zwiększą udział obywateli w sprawowaniu władzy?
Czy nowe przepisy zwiększą udział obywateli w sprawowaniu władzy? (Fot. Pixabay)

Ustawa z 11 stycznia o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych zmienia sytuację samorządu terytorialnego w Polsce.
  • Ustawa stała się przedmiotem zainteresowania opinii publicznej i ekspertów ze względu na zmiany w przepisach regulujących wybory.
  • Wprowadza również szereg zmian, które w zamyśle inicjatorów służyć mają poszerzeniu i wzmocnieniu mechanizmów partycypacji i kontroli obywatelskiej.
  • Czy to rzeczywista szansa na przełamanie deficytu demokratycznego w polskim samorządzie? 

Dawid Sześciło, ekspert Fundacji im. Stefana Batorego zwraca uwagę, że w ustawie znalazły się rozwiązania, która należy przyjąć z uznaniem. Dotyczy to zwłaszcza:

* wprowadzenia ustawowej regulacji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Czytaj też: Aktywność i finansowanie partii politycznych. Kto dostaje najwięcej z budżetu państwa?

Dotychczas takie rozwiązanie mogły wprowadzać samodzielnie rady, ale czyniły to rzadko. Dzięki ustawie inicjatywa stanie się prawem obywateli we wszystkich samorządach w Polsce.

* inicjatywy uchwałodawczej klubów radnych

Ustawa może ułatwić pracę zwłaszcza opozycyjnym klubom radnych, którzy zyskają prawo inicjatywy uchwałodawczej.

* zagwarantowania radnym prawa do składania interpelacji i zapytań

Czytaj też: Aktywny samorząd: Miliony na wsparcie niepełnosprawnych

Tak jak dziś parlamentarzyści, także radni będą mogli zwracać się do wójtów (burmistrzów, prezydentów miast, zarządów powiatów i województw) o wyjaśnienia w ważnych sprawach. To dobry krok zwłaszcza, że odpowiedzi na interpelacje i zapytania będą publikowane.

* wprowadzenia obowiązku przygotowywania przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast, zarządów powiatów i województw)  i przedstawiania do dyskusji na forum rady (sejmiku) raportu o stanie danej jednostki samorządu.

To szansa na regularną, rzeczową debatę na temat kluczowych wyzwań i problemów każdego samorządu, a także rozliczenie władz samorządowych z ich dotychczasowej pracy. Co ważne, prawo do udziału w debacie zagwarantowano także mieszkańcom.

- Wszystkie zmiany będą formalnie funkcjonowały od nowej kadencji samorządów, ale już teraz warto zachęcić je do stosowania najbardziej korzystnych rozwiązań, takich jak raport o stanie samorządu czy zapewnienie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej – wyjaśnia dr hab. Dawid Sześciło.

Rozwiązania, które zdaniem eksperta nie poprawią funkcjonowania samorządu:

* wydłużenie kadencji organów samorządowych do 5 lat i wprowadzenie limitu kadencji wójtów (burmistrzów, prezydentów miast)

Nie przyczyni się ono do ożywienia lokalnej demokracji i nie wyeliminuje problemu tworzenia się zamkniętych „grup trzymających władzę” w samorządach.

* nadanie uprawnień przewodniczącemu rady (sejmiku) do wydawania poleceń pracownikom administracji lokalnej w zakresie technicznej obsługi rady (sejmiku), a także wzmocnienie uprawnień radnych do uzyskiwania informacji czy wglądu w działalność instytucji samorządowych ×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.