PARTNER PORTALU
  • BGK

Dekomunizacja. Polacy podzieleni w sprawie zmian nazw ulic

  • PAP/KDS    9 lutego 2018 - 11:54
Dekomunizacja. Polacy podzieleni w sprawie zmian nazw ulic
Sondaż został przeprowadzony w dniach 9-17 stycznia na liczącej 951 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski. (fot. Fotolia)

Polacy są podzieleni w kwestii dekomunizacji nazw ulic - wynika z najnowszego sondażu CBOS. Niespełna połowa ankietowanych (43 proc.) jest za zmianą, natomiast 44 proc. jest jej przeciwnych.
  • Sondaż wykazał, że Polacy są podzieleni w kwestii stosunku do dekomunizacji ulic, dróg i placów.
  • Zmianę popiera niespełna połowa Polaków (43 proc.). 44 proc. jest temu przeciwnych, a 13 proc. nie ma w tej kwestii zdania.
  • Decyduje o tym orientacja polityczna ankietowanych. 

Według CBOS, ponad jedna czwarta respondentów (29 proc.) deklaruje, że w ich miejscowości doszło w ostatnim roku do zmiany nazw ulic, dróg lub placów. Przeszło połowa (55 proc.) twierdzi, że takie zmiany nie nastąpiły, a 16 proc. nie udzieliło jednoznacznej odpowiedzi. Zmiany były częściej dostrzegane przez osoby z miast liczących 100-499 tys. mieszkańców. Tylko sporadycznie wskazywali je natomiast mieszkańcy wsi.

Jak wskazał CBOS, stosunek do dekomunizacji nazw ulic różnicuje przede wszystkim orientacja polityczna badanych. Zmiany nazw ulic popiera 63 proc. badanych identyfikujących się z prawicą i tylko 21 proc. ankietowanych o poglądach lewicowych. Aż 70 proc. zwolenników lewicy deklaruje sprzeciw wobec dekomunizacji nazw ulic. Respondenci o poglądach centrowych częściej są przeciwnikami zmian (46 proc.) niż ich zwolennikami (36 proc.).

Czytaj więcej: Dekomunizacja. Weszła w życie nowelizacja ustawy. Mniej czasu na usunięcie pomników

Według CBOS, nieco częściej dekomunizację nazw ulic popierają osoby zamieszkujące miejscowości, w których nastąpiły w ostatnim roku tego typu zmiany (48 proc.), niż są wobec niej krytyczne (40 proc.).

Badanie wykazało także, że kontrowersji nie wzbudza kwestia wydawania decyzji o nadaniu nazw ulicom. 69 proc. ankietowanych uważa, że powinny o tym decydować władze samorządowe. Zdaniem co dziesiątego ankietowanego decyzje takie powinni podejmować wojewodowie, 11 proc. badanych wskazało kogoś innego, a 10 proc. nie miało zdania.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 9-17 stycznia na liczącej 951 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Czytaj więcej: MSWiA podsumowało dekomunizację ulic w kilku regionach

Przyjęta w 2016 r. ustawa o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej nałożyła na samorządy konieczność zmiany nazw jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym dróg, ulic, mostów i placów, które upamiętniają osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny lub propagujące taki ustrój w inny sposób w ciągu 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie, czyli do 1 września ub. roku. W przypadku niewykonania przez samorządy obowiązku zgodnie z ustawą czyni to wojewoda - poprzez tzw. zarządzenie zastępcze - w ciągu trzech miesięcy od terminu obowiązującego samorządy.

W lipcu ub. roku prezydent podpisał nowelizację ustawy m.in. rozszerzającą katalog niezgodnych z nią obiektów o pomniki i przyznającą wojewodom kompetencje w zakresie usuwania zakazanych pomników pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii Instytutu Pamięci Narodowej.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.