PARTNER PORTALU
  • BGK

Demografia: Polska będzie się wyludniać. Skutkiem depopulacji będą mniejsze wpływy z podatków dla samorządów

  • PAP/AT    29 marca 2016 - 12:21
Demografia: Polska będzie się wyludniać. Skutkiem depopulacji będą mniejsze wpływy z podatków dla samorządów
Ministerstwo Zdrowia będzie prowadzić programy redukcji nadwagi i otyłości w armii i w policji (fot.pixabay.com)

• W nadchodzących dekadach czekać nas będzie najpierw powolne, a później coraz szybsze wyludnianie się.
• W niektórych regionach czy powiatach spadek sięgnie aż 30 proc. ludności.
• Skutki depopulacji będą znaczące zwłaszcza w skali lokalnej i regionalnej.
• Zmniejszanie się liczby osób młodych prowadzi do rewolucji w zakresie usług edukacyjnych.
• Depopulacja prowadzić będzie do zmniejszenia wpływów podatkowych dla samorządów
Wszystkie dostępne prognozy demograficzne dla Polski wskazują, że w nadchodzących dekadach czekać nas będzie najpierw powolne, a później coraz szybsze wyludnianie się - mówi demograf prof. Piotr Szukalski. Jak dodaje, depopulacja "wywróci rynek pracy", a także spowoduje m.in. upadek niektórych firm.

Demograf z Uniwersytetu Łódzkiego podkreśla, że najnowsze dostępne prognozy wskazują, iż w perspektywie najbliższych ponad 30 lat liczba ludności Polski zmniejszy się przynajmniej o 1/9, a w niektórych regionach czy powiatach ten spadek sięgnie aż 30 proc. Skutki depopulacji będą znaczące zwłaszcza w skali lokalnej i regionalnej.

"Nie zdajemy sobie w ogóle sprawy z tego, że depopulacja w bardzo wyraźny sposób wywróci rynek pracy i to na dwa różne sposoby. Z jednej strony zmniejszać się będzie w nadchodzących dekadach bardzo wyraźnie liczba osób zdolnych do wykonywania pracy, a jednocześnie w ramach tego, co nazywamy potencjalnymi zasobami pracy, narastać będzie w coraz większym stopniu znaczenie starszych pracowników, którzy mają przynajmniej 45-50 lat” - zaznaczył ekspert.

Czytaj też: Demografia i migracje w Polsce: Czy 500+ pomoże?

Zmniejszenie się liczby ludności w niektórych jej segmentach oznacza, iż część przedsiębiorców będzie napotykać na poważne problemy ze sprzedażą swoich produktów. "Jeśli mamy mieć do czynienia w dłuższej perspektywie z dalszym znaczącym spadkiem liczby urodzeń, wówczas się okaże, że pojawiają się problemy dla tych, którzy produkują wózki dziecięce, wanienki do kąpieli czy odzież dziecięcą. Generalnie w przypadku wyludniania pojawiają się problemy dla producentów, bo to prowadzi do zmniejszania się popytu na cały szereg dóbr konsumpcyjnych” - dodał prof. Szukalski.

Jak podkreślił, nie uświadamiamy sobie też, że zmniejszanie się liczby osób młodych prowadzi do rewolucji w zakresie usług edukacyjnych. I to nie tylko w taki oczywisty sposób, że zmniejsza się liczba potencjalnych uczniów szkół wszystkich szczebli, ale to jest również wielki problem dla rynku pracy.

„Ta zmniejszająca się liczba młodzieży oznacza konieczność, prędzej czy później, zamykania całego szeregu szkół kształcących w niszowych zawodach. A to z kolei oznacza, że na regionalnym rynku pojawić się mogą znaczące niedobory w niektórych zawodach niszowych, mało popularnych, w których kształci się niewiele osób, zdecydowanie większe niż to by wynikało tylko i wyłącznie z czynnika demograficznego” - zaznaczył.

Na obszarach, które charakteryzować się będą szybkim wyludnianiem, nadal trzeba będzie utrzymać dotychczasową infrastrukturę m.in. drogi, sieci wodociągowo-kanalizacyjne, szkoły, biblioteki. Likwidacja, czy łączenie szkół związana ze zmniejszającą się liczbą uczniów już obecnie często wywołuje protesty, a tak naprawdę te bardzo duże zmiany są dopiero przed nami – podkreślił ekspert.

Depopulacja, która oznaczać będzie przede wszystkim zmniejszanie się liczby młodych osób, prowadzić będzie także do zmniejszenia wpływów podatkowych dla samorządów.

„Musimy też zdać sobie sprawę, że jeśli pojawiają się symptomy wyludniania, które są tak naprawdę oznaką niższej atrakcyjności danego obszaru, to mamy do czynienia z wtórnym wyludnianiem się, będącym rezultatem tego, że młodzi ludzi rozpoczynający dorosłe życie stwierdzają: 'to nie jest dobre miejsce do zamieszkiwania, trzeba stąd uciekać'” - dodał.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (2)

  • glaertes, 2016-03-30 10:44:42

    Stąd developerzy śpieszą się z budowami tzw. apartamentowców! Po 2020 roku spadnie nie popyt, a banki nie będę chętne ich kredytować? Może to być nawet wcześniej- 2017- 2018
  • eros, 2016-03-29 18:28:40

    A to 500+ nie pomoże ....?