PARTNER PORTALU
  • BGK

Dodatek mieszkaniowy to nie świadczenie z pomocy społecznej

  • pt    29 grudnia 2016 - 12:25
Dodatek mieszkaniowy to nie świadczenie z pomocy społecznej
Dodatki mieszkaniowe nie są elementem systemu świadczeń z pomocy społecznej. (fot. pixabay.com)

• Wojewódzki Sąd Administracyjny przyznał rację wójtowi, który odmówił przyznania dodatku mieszkaniowego mężczyźnie powołującemu się na swoją trudną sytuację życiową i zdrowotną jego rodziny.
• Sąd zauważył, że dodatek mieszkaniowy nie jest typowym świadczeniem z pomocy społecznej mającym wspomagać rodziny.
Wójta gminy S. odmówił jednemu z mieszkańców przyznania dodatku mieszkaniowego.

Jak wyjaśniał zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy dodatkach mieszkaniowych, dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom zajmującym lokal mieszkalny i posiadającym do niego tytuł prawny lub nieposiadającym tego tytułu, ale oczekującym na lokal zamienny lub socjalny, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o dodatek nie przekracza 175 proc. kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125 proc. tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

Według wyliczeń urzędu wnioskujący mieszkaniec takiego warunku nie spełniał.

Mężczyzna powołał się jednak na swoją trudną sytuację życiową oraz zdrowotną i zaskarżył decyzję najpierw do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, a potem do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Sąd jednak skargę oddalił podkreślając jednoznacznie, że dodatek mieszkaniowy nie jest świadczeniem przyznawanym z uwagi na ogólnie trudną sytuację materialną, zdrowotną, czy rodzinną wnioskodawcy, jak też nie jest typowym świadczeniem z pomocy społecznej mającym wspomagać rodziny i osoby w uzyskiwaniu środków na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych.

WSA zauważył, że istotnie, warunkiem uzyskania dodatku mieszkaniowego jest – oprócz tytułu do zajmowanego lokalu mieszkalnego - określony, stosunkowo niski dochód, jednakże wyłącznie to kryterium, a nie sytuacja zdrowotna, rodzinna czy osobista jest oceniana przy rozstrzyganiu o prawie do dodatku mieszkaniowego.

System świadczeń społecznych

- Podkreślić należy, że dodatki mieszkaniowe - mimo że o prawie do ich uzyskania decydują organy pomocy społecznej - nie są elementem systemu świadczeń z pomocy społecznej. Stąd też o prawie do dodatku decyduje wyłącznie tytuł prawny do zajmowanego lokalu oraz wysokość dochodu, z wyłączeniem innych okoliczności – wyjaśniał sąd.

Jak tłumaczył WSA - powtarzając nadto za ugruntowanym od wielu lat orzecznictwem sądowym wskazać należy, że dodatki mieszkaniowe nie są przyznawane uznaniowo, ani w uznaniowej wysokości. Przysługujący dodatek i jego wysokość podlegają ścisłemu obliczeniu arytmetycznemu, zależnie od liczebności gospodarstwa domowego, wielkości powierzchni użytkowej mieszkania, wysokości wydatków mieszkaniowych w miesiącu, w którym składany był wniosek i wysokości dochodów, jakie członkowie gospodarstwa domowego uzyskiwali w okresie trzech miesięcy kalendarzowych przed miesiącem, w którym został złożony wniosek.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.