PARTNER PORTALU
  • BGK

Eksmisje, mieszkania socjalne: Zmiana przepisów? Sąd zdecyduje komu należy się mieszkanie?

  • MN    14 grudnia 2016 - 10:30
Eksmisje, mieszkania socjalne: Zmiana przepisów? Sąd zdecyduje komu należy się mieszkanie?
Powróci przepis zgodne z którym o tym, czy osobie eksmitowanej należy się mieszkanie socjalne, zadecyduje sąd?(fot. Eric Pouhier/wikimedia)

• Rząd pracuje nad zmianą przepisów: ustawowe gwarancje przyznania lokalu socjalnego eksmitowanym kobietom w ciąży, rodzinom z małoletnimi dziećmi oraz osobom z niepełnosprawnościami mają zniknąć.
• Zastąpi je przepis, według którego o tym, czy eksmitowanemu należy się mieszkanie socjalne, będzie decydował każdorazowo sąd.
• Rzecznik Praw Obywatelskich przypomina, że podobne przepisy już kiedyś obowiązywały i wiązały się z krzywdą dla ludzi.
RPO przypomina, że Trybunał Konstytucyjny kwestionował konstytucyjność poprzednich przepisów i sejm w 2000 r. wprowadził właśnie te gwarancje, które teraz mają zniknąć. Statystyki dotyczące eksmisji „na bruk” były w owym czasie na tyle zatrważające, że wprowadzenie katalogu grup społecznych szczególnie chronionych wydawało się wtedy oczywiste.

- W związku z wdrożeniem prac nad nowelizacją ustawy o ochronie praw lokatorów chciałbym zwrócić uwagę, iż niektóre propozycje zmian, w mojej ocenie budzą wątpliwości z punktu widzenia ich zgodności z Konstytucją. Chodzi tu w szczególności o usunięcie z ustawy katalogu osób w szczególnej sytuacji życiowej, którym obecnie sąd ma obowiązek przyznać lokal socjalny – pisze Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar.

RPO już mierzył się z tym problemem

Proponowane rozwiązanie, w którym to wyłącznie sąd - po zbadaniu sytuacji materialnej i rodzinnej pozwanego - decyduje, czy przyznać mu w wyroku eksmisyjnym prawo do lokalu socjalnego, nawiązuje do regulacji, które w przeszłości już funkcjonowały. I okazało się, że nie sprawdziły się w praktyce.

Do RPO zaczęły lawinowo napływać skargi od osób eksmitowanych de facto „na bruk” – przy czym chodziło w przeważającej części o osoby chore, niedołężne, ubogie i opiekujące się małoletnimi dziećmi. Z tego powodu w 2000 r. Rzecznik Praw Obywatelskich zdecydował się zakwestionować tę regulację w Trybunale Konstytucyjnym.

We wniosku z dnia 25 kwietnia 2000 r. (oraz modyfikującym ten wniosek piśmie procesowym z 5 listopada 2000 r.), rzecznik wskazywał m.in., iż na etapie postępowania rozpoznawczego ustawodawca nie stworzył gwarancji prawnych chroniących przed bezdomnością osób eksmitowanych, które nie są w stanie zaspokoić swoich potrzeb mieszkaniowych we własnym zakresie.

Brak konstytucyjnych gwarancji dla rodzin

RPO wskazuje, że praktyka stosowania przepisu (art. 36 ust. 1 ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych) wskazywała, że sądy jedynie wyjątkowo przyznawały prawo do lokalu socjalnego. Taki stan prawny nie stwarzał chociażby minimalnych gwarancji przestrzegania konstytucyjnej zasady ochrony rodziny (art. 71 ust. 1 Konstytucji), ochrony praw dziecka (art. 72 ust. 1 Konstytucji) oraz że w ten sposób nie dochodziło do realizacji konstytucyjnej dyrektywy przeciwdziałania bezdomności (art. 75 ust. 1 Konstytucji).

Brak tych gwarancji szczególnie dobitnie widać było w przedstawionych rzecznikowi skargach, jak chociażby w orzeczeniu eksmisji bez prawa do lokalu socjalnego wobec małżeństwa oraz ich dziewięciorga dzieci czy dwóch małżeństw wraz z pięciorgiem dzieci.×
KOMENTARZE (2)

  • glewesw, 2016-12-15 11:31:20

    "Nasze kamienice, Wasze ulice" Szalom!
  • opas, 2016-12-14 15:29:43

    Podła zmiana bezlitosna dla najbardziej potrzebujących !