PARTNER PORTALU
 • BGK

Fundacja Batorego: Transmisja głosowania niezgodna z Konstytucją

 • bad    14 marca 2018 - 15:49
Fundacja Batorego: Transmisja głosowania niezgodna z Konstytucją
Kluczowy wydaje się sposób rozmieszczenia kamer w lokalach. (fot. wikipedia.org/CC BY-SA 2.5)

O zagrożeniach związanych z rejestracją i transmisją głosowania pisze prof. Piotr Uziębło w ekspertyzie przygotowanej  dla Fundacji im. Stefana Batorego.
 • Zgodnie z nowelą Kodeksu wyborczego z 11 stycznia 2018 r. głosowanie podczas wyborów będzie transmitowane on-line lub nagrywane.
 • Prof. Piotr Uziębło jest zdania, że transmisja przebiegu wyborów łamie konstytucyjną zasadę tajności głosowania oraz prawo do prywatności.
 • W opinii eksperta podobne rozwiązania są ewenementem w państwach demokratycznych i z reguły funkcjonują tam, gdzie standardy demokratyczne są naruszane, m.in. w Rosji.

Zdaniem prof. Piotr Uziębły przepisy te naruszają zapisy ustawy zasadniczej w kwestii tajności głosowania (art. 96 ust. 2, art. 97 ust. 2 i art. 127 ust. 1 Konstytucji RP), prawa do prywatności (art. 47 Konstytucji RP), pozyskiwania, gromadzenia i udostępniania informacji o obywatelach (art. 51 ust. 2 Konstytucji RP) oraz łamią zasady prawidłowej legislacji.

Ekspert wymienia w analizie kilka kluczowych problemów:

* naruszenie zasady tajności, która stanowi, że każdemu wyborcy należy umożliwić oddanie głosu w taki sposób, aby to, jak głosował nie mogło być zidentyfikowane.

Czytaj też: Szef MSWiA spotkał się z przewodniczącym PKW ws. transmisji z lokali wyborczych

Z tej perspektywy kluczowy wydaje się sposób rozmieszczenia kamer w lokalach. Z pewnością oko kamery nie powinno być wycelowane w przezroczystą urnę wyborczą. Ponieważ ustawodawca nie przewidział obowiązku umieszczania kart do głosowania w kopertach, istnieje ryzyko niezamierzonego ujawnienia głosu. Ryzyko ujawnienia preferencji wyborczej może mieć wpływ na sposób głosowania. Może również stanowić dodatkowe wsparcie dla ugrupowań rządzących.

- Jako dodatkową presję wyborcy mogą odczuwać inną zmianę w przepisach: przewodniczący komisji będzie wyznaczał jednego z jej członków do pełnienia funkcji swego rodzaju „strażnika urny wyborczej”. Jego zadaniem będzie przebywanie w pobliżu urny i pilnowanie, żeby osoby głosujące – zgodnie z przepisami – wrzucały karty do urny tak, aby strona zadrukowana była niewidoczna – dodaje Joanna Załuska, dyrektor programu Masz Głos, Masz Wybór Fundacji im. Stefana Batorego

* możliwość identyfikowania osób, które uczestniczyły (lub nie) w głosowaniu.

Dostęp do transmisji i nagrań będzie publiczny i pozwoli na identyfikację osób, które uczestniczyły w wyborach.

Czytaj też: Brakuje urzędników wyborczych. Termin ich naboru przedłużony

- W wyborach samorządowych, gdy nie ma możliwości oddania głosu w oparciu o zaświadczenie o prawie do głosowania, istnieje ryzyko weryfikacji, którzy z pracowników samorządowych nie uczestniczyli w wyborach. Może to prowadzić do głosowania pod presją, np. z obawy o ewentualne dalsze zatrudnienie przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Absencja wyborcza może być potraktowana jako swoiste wotum nieufności wobec przełożonego. Ma to znaczenie pozaprawne, jednak i takich niebezpieczeństw nie można ignorować – zauważa prof. Piotr Uziębło.×
KOMENTARZE (2)

 • A, 2018-03-15 13:39:02

  Do wdzivny: plus obecność mężów zaufania.... PiS zawsze ich wystawia, widocznie nie zawsze ma do nich zaufanie. A dziwne, że nie chcą nagrywać prac terytorialnych komisji wyborczych i urzędników wyborczych....
 • wdzivny, 2018-03-14 16:51:12

  Po djabła te kamery, w komisji i tak zasiada mnóstwo osób z rśżnych parii. do czego mająta kamery słuśyć? Do inwigilacji?