PARTNER PORTALU
  • BGK

Gdańsk. Powstanie Gdańska Rada Seniorów  

  • pt    29 marca 2018 - 16:17
Gdańsk. Powstanie Gdańska Rada Seniorów   
W skład Gdańskiej Rady wejdą przedstawiciele seniorów, którzy ukończyli 65 lat (fot. pixabay)

Gdańscy radni przegłosowali uchwałę w sprawie zamiaru powołania Gdańskiej Rady Seniorów. W maju rozpoczną się konsultacje społeczne i jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, wybory do rady odbędą się już jesienią.
  • W skład Gdańskiej Rady wejdą przedstawiciele seniorów, którzy ukończyli 65 lat.
  • W każdym okręgu wyborczym wybieranych będzie 5 radnych senioralnych. 
  • Już dziś ponad 120 tys. gdańszczan to osoby po 60. roku życia.

Do podstawowych zadań nowej Rady będzie należało dbanie o wizerunek seniorów - zapobieganie i przełamywanie marginalizacji czy dyskryminacji seniorów oraz budowanie autorytetu najstarszych mieszkańców.

Czytaj: Wyludnianie miast: Podział kraju na "centra" i "peryferia" się pogłębia

 „Srebrni radni” mają też wspierać aktywność seniorów oraz ich działania na rzecz lokalnej społeczności. Do kompetencji SRM ma należeć również profilaktyka i promocja zdrowia najstarszych mieszkańców, rozwijanie form ich kształcenia i aktywności intelektualnej, a także wspieranie różnorodnych form wypoczynku, dostępu do sportu, rekreacji, edukacji i kultury. Seniorzy skupią się też na działaniach na rzecz bezpieczeństwa najstarszych gdańszczan. Wybranych ma zostać 34 radnych seniorów.

Konsultacje społeczne w tej sprawie rozpoczną się 7 maja i potrwają do 8 czerwca br. Konsultacje odbywać się będą m.in poprzez wypełnienie ogólnodostępnej ankiety umieszczonej na miejskiej stronie internetowej. W  każdym z okręgów wyborczych przeprowadzone zostanie także minimum jedno spotkanie otwarte w sprawie powołania rady.

Kto wśród radnych?

W skład Rady wejdą przedstawiciele seniorów, którzy ukończyli 65 lat. W każdym okręgu wyborczym wybieranych będzie 5 radnych senioralnych. Dodatkowo jednego radnego wybiera spośród zgłoszonych kandydatów Komisja Wyborcza bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym - to tzw. "dzika karta".

 Liczba radnych z danego okręgu uzależniona jest od liczby osób w wieku senioralnym w danym okręgu, zliczanej na podstawie ostatniego aktualnego rejestru meldunkowego prowadzonego przez Urząd Miejski w Gdańsku na ostatni dzień roku poprzedzającego rok, w którym odbywają się wybory. Przed każdymi wyborami musi być dokonana weryfikacja i przeliczenie danych dotyczących liczby seniorów w każdym z okręgów.

Kto zgłasza kandydatów?

 

Kandydatów będą mogły zgłaszać organizacje pozarządowe mające w statucie wpisane działania na rzecz seniorów (jedna organizacja może wystawić jednego kandydata), kluby seniora, rady dzielnic z danego obwodu wyborczego.

Swojego kandydata może zgłosić także grupa inicjatywna składająca się z min. 50 mieszkańców danego obwodu wyborczego.

Powstawanie rad seniorów to odpowiedź na zachodzące w Polsce zmiany demograficzne. Jak pokazują badania, liczba seniorów wzrasta i będzie wzrastać. Już dziś ponad 120 tys. gdańszczan to osoby po 60. roku życia. Około 50 z nich przekroczyło magiczną granicę wieku - 100 lat.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.